06:37
20:38
Nachtmodus

Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) is een opleidingsinstituut dat cursussen ontwikkelt en organiseert op het gebied van jacht, natuur en faunabeheer.

De cursus Jacht & Faunabeheer is de basisopleiding ter voorbereiding op het jachtexamen voor de jacht met een geweer. Het jachtdiploma is één van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte. De jachtakte heeft u nodig voor de uitoefening van de jacht. De cursus vormt met aanvullende modules ook de voorbereiding op het theorie-examen voor de jacht met jachtvogels en het examen jacht met een eendenkooi.

De cursus Wildhygiëne leidt op tot ‘gekwalificeerd persoon’. Een gekwalificeerd persoon onderzoekt het geschoten wild, bestemd voor de handel, op abnormaliteiten die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid. In de cursus Kennis & Beheer van Reeën wordt de benodigde kennis aangereikt voor een goed beheer van een reeënpopulatie.

Samenwerking

De SJN is voortgekomen uit de Jagersvereniging, heeft ruim 40 jaar ervaring en staat garant voor een optimale vakopleiding. Tel.: 033-4631614

Web: www.jachtopleiding.com