Zon op
05:23
Zon onder
21:58
Nachtmodus
We hebben 1657 resultaten gevonden voor ''.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt in werking; wat betekent dat voor WBE’s?

Per 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘WBTR’) in werking treden. Deze wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij o.a. verenigingen en is dus ook van toepassing op Wildbeheereenheden (WBE’s).  De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging informeert haar WBE’s over de wet en de gevolgen daarvan voor WBE’s.  De WBTR wil […]

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar juli 2022

De invoering van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide […]

Innovatiefonds ‘Samen voor biodiversiteit’ 2021 gestart; landschapselementen staan centraal

Op zaterdag 22 mei jongstleden is het Innovatiefonds van ‘Samen voor biodiversiteit’ 2021 geopend. Dat betekent dat partijen en organisaties die actief zijn voor biodiversiteit weer hun projectvoorstel in kunnen dienen. Hiermee kunnen zij in aanmerking komen voor een financiële subsidie van maximaal € 25.000. De organisatie heeft criteria opgesteld waar de projecten aan moeten […]

Weidevogel verliest van vijanden – Telegraaf & Goedemorgen Nederland

Op 26 mei besteedden de Telegraaf en Goedemorgen Nederland aandacht aan de achteruitgang van weidevogels in Nederland. De grutto heeft het moeilijk; dat weten we al jaren. Onder andere vossen, kraaien en steenmarters roven de nesten leeg van deze broedvogels. Het bejagen van roofdieren is een belangrijk onderdeel bij de bescherming van weidevogels.  Telegraaf Steeds […]

Vogelgriep in Weert; jachtrestricties in 10 kilometerzone

In Weert (provincie Limburg) is bij een kalkoenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en een ander bedrijf dat vlakbij ligt, geruimd. Ook zijn er beperkende maatregelen voor jacht in een zone van 10 kilometer rond het […]

Provincie Utrecht stimuleert inwoners om omgeving te vergroenen

De provincie Utrecht biedt inwoners vouchers van €500 of €1.000 aan voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor betere waterberging. De vouchers dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Voorbeelden van vergroening zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het vergroenen van een schoolplein. Aanmelden voor […]