Zon op
05:54
Zon onder
21:16
Nachtmodus
We hebben 1620 resultaten gevonden voor ''.

Conferentie EU doelstellingen voor natuurherstel – FACE

Op 13 april 2021 organiseerde de Werkgroep “Biodiversiteit, Jacht en Platteland” van het Europees Parlement een conferentie over “EU-doelstellingen voor natuurherstel: stand van zaken en volgende stappen”. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Europese koepelorganisatie voor jagersverenigingen (FACE) en de European Landoweners’ Organisation. Europarlementslid Álvaro Amaro benadrukte dat hersteldoelstellingen een centraal element vormen voor […]

Jagers op Terschelling en Ameland zijn het oneens met zones voor reeënafschot – Friesch Dagblad

Onenigheid over het uitvoeren van reebeheer in de provincie Fryslân is de aanleiding voor een conflict tussen de jagers op Terschelling en Ameland. Dat bericht het Friesch Dagblad op 10 april 2021. Sinds 2020 is er in Fryslân gekozen voor een benadering waarbij alleen het aantal wildaanrijdingen leidend is voor het afschot. Dat leidt tot […]

Jagersvereniging en FACE voor u aan het werk – maart 2021

Landelijk   Initiatiefnota ‘Weidse blik op weidevogels’ Op donderdag 11 februari debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota van CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels: Weidse blik op Weidevogels. Vanuit de Jagersvereniging hebben Anne ten Berge (ecoloog Jagersvereniging) en Roderick Enzerink (manager Public Affairs) bijgedragen aan de ontwikkeling van de initiatiefnota en de politieke behandeling […]

Limburgse project ‘Jagers in het Groen’ krijgt een vervolg – Groene Ruimte

Vorige week startte voor het tweede jaar het Limburgse project ‘Jagers in het Groen’, opgezet door de Jagersvereniging. In dit project zaaien 30 Limburgse lokale jagersverenigingen, wildbeheereenheden, ongeveer 115 hectare in met een speciaal zaadmengsel. De wildbeheereenheden doen dat in goed overleg met de deelnemende grondeigenaren.  In het kader van het project Jagers in het Groen […]

Slag op de Velden

Op 16 november 2021 vindt Slag op de Velden plaats: de grootste culinaire veldslag van de Benelux. Deze nieuwe kookwedstrijd brengt gastronomie, wildpluk en bushcraft samen. Teams battelen om de prijs voor het beste gerecht op basis van Zeeuws wild en wildpluk op een zelfgemaakte hittebron in de Zeeuwse natuur. De wedstrijd is open voor […]

Oproep ZLTO aan provincie Noord-Brabant: schrap leges voor vergoeding faunaschade

Deze week stuurde ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, een brief naar de Provinciale Staten. Daarin roepen ze op om de leges die de provincie heft voor tegemoetkoming faunaschade te schrappen. Acht andere provincies schaften die leges al eerder af. Een Nederlandse agrariër kan in aanmerking komen voor financiële vergoeding wanneer wilde dieren schade aanbrengen […]

Vacature: belangenbehartiger landelijke politiek

Voor de afdeling Belangenbehartiging van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zoeken we een belangenbehartiger met minimaal 5 jaar werkervaring. De Haagse politiek heeft geen geheimen voor jou en je bent in staat om relevante onderwerpen voor onze leden geagendeerd te krijgen bij politieke en maatschappelijke stakeholders. Door jouw politieke lobby kun je vroegtijdig anticiperen op, en […]