Zon op
07:35
Zon onder
18:08
Nachtmodus
We hebben 1557 resultaten gevonden voor ''.

ChristenUnie: “Jagers spelen een onmisbare rol in de balans tussen mens en natuur”

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een […]

D66: “Jacht moet zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden gebruikt om de natuur weer in balans te brengen.”

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een […]

GroenLinks: “Duurzame “benutting” in de vorm van plezierjacht kan niet plaatsvinden.”

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een […]

CDA: “CDA is voor duurzaam faunabeheer en het duurzaam oogsten uit de natuur”

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een […]

50plus: “Jagen van wilde dieren om diverse populaties in stand te houden is noodzakelijk”

Stelling 1: Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een […]

Afsluiting initiatiefnota weidevogels: meer financiën, geen extra mogelijkheden predatiebeheer

Op donderdag 11 februari debatteerde de Tweede Kamer over de initiatiefnota van CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels: Weidse blik op Weidevogels. De Jagersvereniging is gedeeltelijk tevreden met de uitkomsten: er wordt groot belang gehecht aan het redden van de weidevogels en daar zijn concrete acties voor genomen. Ook gaven veel politici aan dat jagers […]

Minister Schouten: beheer van wilde zwijnen moet doorgaan tijdens avondklok

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) heeft Kamervragen beantwoord van de Kamerleden Futselaar (SP) en Wassenberg (PvdD). Vlak daarna dienden deze twee partijen tijdens het debat over weidevogels (11 februari 2021) een motie in om het beheer van wilde zwijnen tijdens de avondklok te stoppen. De Kamervragen en de moties zijn ingediend naar […]

Meer focus op roofdier bij weidevogelbeheer – LTO Nederland

Donderdag 11 februari heeft de Tweede Kamer over de initiatiefnota Weidse blik op weidevogels van Kamerlid Von Martels (CDA) gesproken.  LTO Nederland heeft de Kamerfracties van te voren geïnformeerd over haar visie op de voorstellen. Meer focus op roofdier bij weidevogelbeheer is onderdeel van deze visie.  LTO Nederland is over het algemeen positief over het initiatief. LTO […]

‘Kijk, daar ver weg, die drie puntjes…’ – De Volkskrant

In de Volkskrant werd afgelopen week aandacht besteed aan de ontheffing van de avondklok voor jacht op zwijnen. Zwijnenbejaging is namelijk cruciaal om onder andere de Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden. Jager Sjors Thissen pakt zijn nachtkijker erbij: ‘Als we verslappen, dan gaat de populatie sky high’.  Dit is een artikel uit de […]

Sallandse jagers schieten eenden in nood te hulp: ‘In een korf kunnen kuikens veilig opgroeien’ – De Stentor

Om wilde eenden te beschermen tegen roofdieren en hevige weersomstandigheden plaatsten jagers van de wildbeheereenheid Salland en Heeten broedkorven. ‘Zo vergroten we de kans dat kuikentjes groot worden’, zegt  jager Arie Oosterbroek.  Het aantal eenden neemt af en dat komt vooral door het aantal nesten dat wordt leeggegeten door predatoren. Ook winterweer speelt een belangrijke […]