06:25
20:48
Nachtmodus
We hebben 2093 resultaten gevonden voor ''.

Jagersvereniging present op uitverkochte BoerenNatuurdag

BoerenNatuur is een koepelorganisatie van veertig agrarische collectieven, de leden. In deze collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in hun regio versterken. Op 15 maart j.l. hield BoerenNatuur in Nijkerk de vijfde BoerenNatuurdag. Ook de Jagersvereniging was met een stand vertegenwoordigd op het uitverkochte evenement en blikt terug […]

Onderzoek bevestigt: intensief predatiebeheer loont

Experimenteel onderzoek in de Duitse deelstaat Niedersachsen over een periode van acht jaar heeft aangetoond dat het voortplantingssucces van de grutto verbetert bij intensieve bejaging van grondpredatoren. Onderzoekers van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen waren betrokken bij het onderzoek dat tussen 2009 en 2017 werd uitgevoerd. Naast een hoge dichtheid aan roofdieren, hebben ook de […]

Statenleden Utrecht bezoeken verjaagproject ganzen Eemland

Vliegt verjagen doel voorbij? De Faunabeheereenheid Utrecht hield woensdag 13 maart een werkbezoek voor de Statenleden van de provincie, waarbij de uitvoering van het ganzen verjaagproject Eemland centraal stond. Het werkbezoek was met ruim vijftig aanwezigen goed bezocht. Naast betrokken partijen waren er veel statenleden aanwezig. In de praktijk blijken veel kosten en dillema’s aan […]

Reewildjagers belangrijk voor onderzoek tekenencefalitis 

Door teken wordt onder andere het voor mensen besmettelijke tekenencefalitisvirus verspreid. Het is een zoönose die bij mensen tot ernstige klachten kan leiden. Inzicht in plaatsen waar de ziekte voorkomt is belangrijk, en onderzoek van bloed van reëen kan daarbij helpen. Reeën zijn een goede indicator voor deze ziekte, omdat ze wijdverspreid voorkomen en vaak […]

Geschillencommissie blikt tevreden terug op vijfjarig bestaan

De Stichting Geschillenafhandeling Landelijke Jagersverenigingen (SGLJ) vierde afgelopen week in Soest haar vijfjarig lustrum. Tijd om terug te blikken met het bestuur, de betrokken mediators, bindend adviseurs en de voorzitters van de Jagersverengingen, Theo ten Haaf en René Leegte. Voorzitter van de SGLJ, Mr. Pieter de Savornin Lohman benadrukte dat hij de processen voor de […]

Conclusies van het CBS op de handleiding voorjaarstellingen

Het telprotocol voor de voorjaarstellingen 2024 blijft ongewijzigd Deze week deelde het CBS zijn bevindingen op de handleiding voorjaarstellingen van de Jagersvereniging. De conclusie is dat eerdere aanbevelingen uitstekend en duidelijk zijn opgevolgd in de handleiding waarmee afgelopen jaar de wild- en faunatellingen zijn uitgevoerd. Het protocol voor komend jaar blijft dus ongewijzigd. U vindt […]

Jager besmet met hazenpest

Bij een jager in de omgeving van de Amsterdamse Waterleidingduinen is onlangs een geval van tularemie vastgesteld, een ziekte die beter bekend staat als hazenpest. Deze ziekte, veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis, is een zogenoemde zoönose waarmee ook mensen en andere dieren besmet kunnen raken. Tularemie kan overgedragen worden via direct contact met zieke […]

Jacht vertegenwoordigd in boek ‘Forgotten Heroes’

Fotograaf Ezra Böhm reist heel Nederland door op zoek naar ‘vergeten helden’. In een uitgebreide serie foto’s portretteert de Utrechtse fotograaf beoefenaars van traditionele ambachten. Zijn interesse in de culturele historie en waarden van Nederland brengt hem bij hardwerkende mensen met een enorme passie en toewijding voor hun beroep. Hij ontmoet vakmensen die hun kennis […]

Veel draagvlak voor dierentuinen

In een recent verschenen rapport onthult de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) inzichten uit een publieksonderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van dierentuinen. Het rapport, getiteld ‘Dierentuin van de Toekomst’, baseert zich op de meningen van tweeduizend respondenten om een gedetailleerd beeld te schetsen van de publieke opinie over dit onderwerp. De […]