08:31
17:11
Nachtmodus
We hebben 1936 resultaten gevonden voor ''.

De staat van het bos

Bosverjonging vraagt om ecologische bejaging De Nationale Bossenstrategie lijkt zijn vruchten af te werpen. De revitalisatie van het bos betekent echter ook een toename van het wild dat vervolgens loofhoutverjonging in de weg staat. Jaap Kuper, voormalig rent- en jagermeester van het Kroondomein Het Loo, pleit voor een andere manier van wildbeheer: “ecologisch afschot”. Tekst: […]

Commissie Wet Wapens en Munitie adviseert snelle moderniseringsslag

De commissie Wet Wapens en Munitie (WWM) heeft vandaag haar adviesrapport Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie- ‘Ringen rond de roos’ aangeboden aan minister van Veiligheid en Justitie Yeşilgöz-Zegerius. In het rapport is een aantal adviezen opgenomen om de Wet wapens en munitie te vereenvoudigen, zoals het verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakte naar […]

Transport vuurwapens naar en door Luxemburg

Op 2 februari 2022 werd in Luxemburg de wetgeving wapens herzien. Hierin is een belangrijk verplichting toegevoegd voor buitenlandse wapenbezitters die met hun vuurwapen naar of door Luxemburg reizen. Helaas hebben we pas onlangs kennis genomen van deze wijziging in de wetgeving. Zie onderaan de aangepaste wetgeving (in het Frans). Nieuwe wetgeving Het is per februari […]

Bodemprocedure tegen ministeriele regeling gestart

De Jagersvereniging is vandaag een bodemprocedure gestart tegen de ministeriële regeling die de jacht op de haas in de provincies Utrecht, Limburg en Groningen en op het konijn in heel Nederland sluit. Aan de bodemprocedure doen ook andere belanghebbenden, waaronder NOJG en FPG, mee. De bodemrechter zal de beslissing van de minister, alsook de beoordelingsmethode […]

Tweede Kamer stemt tegen schrappen wilde eend, houtduif en fazant van wildlijst

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie ter stemming gebracht om de wilde eend, houtduif en fazant van de wildlijst te schrappen. De Tweede Kamer stemde tegen dit voorstel. De motie werd gisteren ingediend tijdens het begrotingsdebat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister ontraadde de motie toen al in haar oordeel. Vandaag heeft […]

Ruime Kamermeerderheid wil gedragen telcijfers en beoordelingssystematiek wildsoorten

De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid een motie aangenomen die de minister voor Natuur en Stikstof verzoekt om samen met onder meer de Jagersvereniging en SOVON te komen tot een wetenschappelijk gedragen telprotocol alsmede analyse- en beoordelingssystematiek. CDA Kamerlid Derk Boswijk diende deze motie mede namens VVD, D66 en ChristenUnie in tijdens het debat […]

Stroper gepakt die met ‘lange honden’ op grote schaal hazen, konijnen en reeën afslachtte – De Gelderlander

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft afgelopen week in Made een man aangehouden op verdenking van een zware vorm van stroperij. De man kon op heterdaad worden betrapt. Stropen is nog altijd een groot probleem. Niettemin lijken de gezamenlijke inspanningen van politie, groene BOA’s, wildbeheereenheden en jagers zijn vruchten af te werpen, nu zich de […]

Van der Wal verwacht geactualiseerde Wolvenplan voor de zomer 2023 – Nieuwe Oogst

Naar verwachting wordt het geactualiseerde Wolvenplan voor de zomer van 2023 gepubliceerd. Dat meldt natuurminister Christianne van der Wal op Kamervragen van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Vanuit de provincies wordt gewerkt aan het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan dat het huidige vervangt. ‘Het plan bevat een actualisering van het door provincies gevoerde beleid. Tevens […]