05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Verslag Groot Gelders Faunadebat

Op donderdag 28 februari organiseerde de Jagersvereniging Gelderland het ‘Groot Gelders Faunadebat’. De vertegenwoordigers van de Gelderse politieke partijen waren uitgenodigd om te debatteren over vijf stellingen. De zaal was goedgevuld met zeker 110 leden van de Jagersvereniging. Een kort verslag.

Aan de hand van vijf stellingen rond thema’s als beheren, benutten, beleven en beschermen debatteerden de kandidaat-statenleden van D66 (Stan Hellegers), ChristenUnie (Dirk Vreugdenhil), CDA (Engelina van Steenbrugge), SP (Jurre Wieken), PvdA (Karin Jeurink), VVD (Corrie Christine van der Woude, SGP (Bennie Wijnne), GroenLinks (Janet Duursma), PvdD (Luuk van der Veer) en 50+ (Henk van Elst).

Stelling: vossen, kraaien en andere predators mogen gedood worden om andere diersoorten te beschermen

SP-kandidaat Wieken riep op tot het uitzetten van meer roofvogels, zodat de kraaien niet met het geweer hoeven te worden gedood. Het CDA pleitte ervoor dat de beschermde status van sommige diersoorten (zoals bever en das) eerder moet kunnen vervallen als er sprake is van schade en overlast of populaties te groot worden. Bennie Wijnne van de SGP, die sinds kort zelf over een jachtakte beschikt, sprak zich uit voor toestemming van het gebruik van de lichtbak. ‘Immers, alleen met de lichtbak kun je de vossenpopulatie goed aanpakken.’ D66 benadrukte de noodzaak van beheer voor het in standhouden van kwetsbare soorten.

Stelling: er moet meer toezicht komen in het buitengebied

Hier waren de partijen het over eens. Er moet meer toezicht komen in het buitengebied. Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie): ‘Samen met D66 hebben we de afgelopen tijd hard getrokken aan meer toezicht in het buitengebied. Er is gisteren zelfs 1.2 miljoen extra geld voor beschikbaar gekomen. Als je wil dat mensen van natuur kunnen genieten en natuur kunnen beleven heb je ook toezicht nodig. We zien steeds meer drugsdumpingen en loslopende honden. Op sommige plekken lijkt onze natuur meer op een milieustraat, en dat terwijl de politie zich heeft teruggetrokken uit het buitengebied.’

Steunpunt voor geschoten wild

Zowel de ChristenUnie als Vijftigplus stonden positief tegenover het idee dat de provincie een rol zou kunnen vervullen in de afzet van bijvoorbeeld ganzen. Vreugdenhil (ChristenUnie): ‘Dit is mij uit het hart gegrepen. Wij geven als Provincie aan dat er voldoende ganzen geschoten moeten worden. Dan vind ik ook dat de Provincie de verantwoordelijkheid moet nemen om ervoor te zorgen dat al dat duurzame vlees geconsumeerd kan worden. Geen jager schiet graag voor de kliko.’

Waardering

Over de rol en waardevolle bijdrage van de jager/beheerder waren VVD en D66 het roerend met elkaar eens. ‘Jagers vervullen op vrijwillige basis een ongelofelijk belangrijke maatschappelijke taak’, aldus Hellegers van D66. ‘Zij nemen hun verantwoordelijkheid, dragen bij aan de bescherming van de natuur en spelen een zeer waardevolle rol bij het bestrijden van schade, verkeersongelukken en overlast. Toch worden ze vaak in een hoek gezet en dat moet stoppen. Er moet veel meer waardering en draagvlak voor hun belangrijke werk komen.’

In De Jager van maart 2019 vindt u een uitgebreid verslag.

Groot Gelders Faunadebat, de inleiding rondom het thema ‘beheren’.

Groot Gelders Faunadebat, het debat over de stelling rondom het thema ‘beleven’.

Engelina van Steenbrugge (CDA) en Luuk van der Veer (PvdD), in debat. 

Een vraag uit het publiek aan een van de politieke partijen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws