05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: iStockphoto

Update e-screener 20/02/2020 – Reactie Jagersvereniging op Kamerbrief Grapperhaus: e-screener is verkeerd antwoord op onjuiste en achterhaalde conclusies Alphen

Vandaag is het Algemeen Overleg Politie door de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Ook de perikelen rond de e-screener staan op de agenda. Ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg stuurde de Jagersvereniging een brief naar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de Vaste Kamercommissie. De Jagersvereniging reageert daarmee op de Kamerbrief van de minister van 14 februari 2020.

De Jagersvereniging stelt in haar brief dat de e-screener in het leven is geroepen op basis van inmiddels achterhaalde conclusies over de schutter in Alphen aan den Rijn in 2011. En dat er met de uitvoering van de e-screener in strijd wordt gehandeld met onder meer de privacy-wetgeving.

In haar brief van 17 februari jongstleden laat de Jagersvereniging weten dat de verzwaring van de screening van mensen met een wapenverlof in gang werd gezet na het verschrikkelijke incident waarbij een verlofhouder in Alphen meerdere mensen doodschoot. Naar aanleiding daarvan werd onder meer geconcludeerd dat de politie over betere informatie moest beschikken.

Echter, in 2019 werd duidelijk de politie wel degelijk beschikte over alle benodigde informatie maar deze onjuist had toegepast. Daarmee is de Jagersvereniging van mening dat de besluiten voor invoering en verzwaring van de e-screener op onjuiste gronden zijn genomen.

Strijdig met Algemene verordening gegevensbescherming

Daarnaast wordt in de Kamerbrief ook duidelijk dat Grapperhaus de uitslag van de e-screener zwaarder laat wegen dan zijn voorganger eerder aan de Kamer had toegezegd. In de Kamerbrief stelt Grapperhaus dat de bewijslast bij de aanvrager komt te liggen op het moment dat er een negatieve uitslag is. Dat betekent dat de ‘computer’ leidend is en dat het vervolgens aan de aanvrager is om aan te tonen dat de uitslag niet klopt. Daarmee wordt niet alleen de aanvrager op hoge kosten gejaagd, ook is deze uitspraak in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die mensen nadrukkelijk beschermt tegen geautomatiseerde besluitvorming.

Niet tegen screening

Samen met de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie herhaalt de Jagersvereniging dat zij niet tegen screening van verlofhouders is, maar dat verzwaring van de screening door middel van de e-screener en het instellen van een omgekeerde bewijslast onjuist is. Nogmaals biedt de Jagersvereniging aan in gesprek te gaan met het ministerie.

Jagersvereniging aanwezig bij AO Politie

Namens de Jagersvereniging is Roderick Enzerink, manager Public Affairs, aanwezig bij het Algemeen Overleg Politie. Via de #aopolitie kunt u op Twitter meelezen.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws