06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Jagersvereniging Overijssel: werkbare regelgeving voor jagers rond Natura 2000-gebieden noodzakelijk

Maandag 9 juli 2018 vond op het Overijsselse provinciehuis in Zwolle een hoorzitting plaats over de ontheffing voor bejaging van ganzen rond Natura 2000-gebieden. Meerdere partijen hadden bezwaar ingediend en waren bij de hoorzitting van de bezwarencommissie vertegenwoordigd. Namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, provincie Overijssel was voorzitter Freerk Bleker aanwezig. Hij liet in de zitting weten de nieuwe regelgeving ‘onwerkbaar te vinden’. 

In de nieuwe vergunning die de provincie recent afgaf, werd duidelijk dat de restricties voor bejaging van ganzen in de zones rondom Natura 2000-gebieden nog verder gaan dan op basis van de uitspraak van de Raad van State in 2017 noodzakelijk is. Zowel grondeigenaren als jagers zijn hierdoor onaangenaam verrast en vinden deze nieuwe regels onwerkbaar. De restricties zouden tot doel hebben verstoring van kwetsbare soorten in de Natura-2000 gebieden te voorkomen.

Voorzitter Jagersvereniging Overijssel: ‘Ondersteun beroep op vrijwilligers met werkbare regels’
Freerk Bleker, voorzitter van de Jagersvereniging provincie Overijssel: ‘De restricties voor bejaging wisselen van gebied tot gebied, van soort tot soort en van dag tot dag. In het ene gebied geldt dat er een grens wordt gehanteerd vanaf 300 meter vanaf de grens van het natuurgebied, in een ander gebied geldt er een zone gemeten vanaf het nest. Bovendien moet de jager zélf het gebied inventariseren en weten of er kwetsbare vogelsoorten broeden of aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid voor de inventarisatie, interpretatie en uitvoering liggen voor 100% bij de jager. Het is ongelooflijk dat een provinciale overheid aan de ene kant een beroep doet op vrijwillige jagers om schade door ganzen te voorkomen en hen anderzijds belast met deze onwerkbare regels én het volledige risico voor de juiste uitvoering.’

LTO: ‘Meten met twee maten’
Ook de belangenorganisatie van boeren LTO is niet content met de vergunning. Zij stelt dat het eigendomsrecht verregaand wordt ingeperkt en vindt dit niet bijdragen aan draagvlak voor natuurbescherming. Tevens snappen zowel LTO als de Jagersvereniging niet waarom jagen als verstoring wordt aangemerkt en het fietsverkeer over een nieuw aangelegd fietspad door hetzelfde gebied niet als verstorend wordt gezien. ‘Het is meten met twee maten.’

Op 4 september 2018 zal de bezwarencommissie een uitspraak doen.

  • Delen:

Meer informatie