05:22
21:57
Nachtmodus

Oswin Schneeweisz – “Kortzichtigheid is een uiterst besmettelijk virus.”

Dat was weer een fraai staaltje tendentieuze journalistiek afgelopen zaterdag in de bijlage van de Volkskrant. Helemaal zoals we van jou, als redacteur bij De Volkskrant, gewend zijn. Het deed me aan vroeger denken. Aan de manier waarop wij linkse jongeren (ja echt, ik behoorde ook tot dat kamp en niet zo’n beetje ook) alles op een hoop veegden waar we tegen waren om het vervolgens met een harde knal (overdrachtelijk gesproken natuurlijk) op te blazen.

Wat was de wereld toen simpel: je had rechts en links, goed en fout, progressief en conservatief, Van Agt en Van der Spek, de Volkskrant en de Telegraaf. De kampen waren duidelijk verdeeld: de oude grenzen van de verzuilde samenleving waren in feite vervangen door de ideologische partijlijnen, wat natuurlijk neerkwam op een ander soort verzuiling. Wij waren tegen veel: auto’s, oorlog, kapitalisme, uitbuiting, onderdrukking, neutronenbom en kerncentrales.

En volgens mij paste jagen ook niet erg in onze ideologie. Veel is er veranderd. Ik zou mezelf niet meer echt links durven noemen, maar ook niet rechts. Ik ben jager geworden en heb met het verglijden van de jaren geleerd dat de wereld veel complexer in elkaar steekt dan ik vroeger dacht. Chruchills woorden zijn dus toch waar; wie jong is en rechts heeft geen hart, wie oud is en links heeft geen verstand.

Sommige mensen blijven vasthouden aan de wereld zoals die vroeger was, al bestaat die allang niet meer. Sommige mensen sparen hun hele leven lang eierdorpjes om maar niet te verdwalen in de complexiteit van het bestaan. Sommige mensen nemen, om precies diezelfde reden, nooit afscheid van hun kinderlijke wereldbeeld. Na lezing van jouw recente artikel ‘Overspringende virussen: moeten we radicaal anders met dieren omgaan?’ in de Volkskrant heb ik zo het vermoeden dat jij tot die laatste categorie behoort. Dat we ‘anders’ met dieren moeten omgaan is geen nieuws. Die mening wordt breed gedeeld. Maar om nou de trofee-jager aan te wijzen als medeschuldige van uitbraken als de coronacrisis is klinkklare nonsens en getuigt van een persoonlijke vendetta – verstopt in een onschuldige ogende bijzin- tegen de jacht en de jager. Niet van serieuze journalistiek. Heb jij soms ooit een vleermuis aan de muur bij een trofee-jager zien hangen? Ik niet en ik ken er vast meer dan jij.

Ik vind het persoonlijk nogal kleinzielig om in deze tijden, terwijl de wereld in brand staat en over de ruggen van duizenden Corona-patiënten die op IC’s liggen, je eigen kleine gelijkje te willen halen. Je bent de enige niet, getuige de recente poging van Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) om via Kamervragen even tussen neus en lippen door de jacht te verbieden. Kortzichtigheid is een uiterst besmettelijk virus. De impact ervan valt niet te onderschatten, want het raakt elke samenleving in de kern en het steekt elke generatie weer de kop op. We moeten daar radicaal anders mee omgaan.

Oswin Schneeweisz

  • Delen: