05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Nieuwe omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt wederom uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 zou ingaan, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte gisteren bekend dit weer op te schuiven, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT. Nu tot 1 januari 2024.

De huidige Wet Natuurbescherming – waar jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat straks over in de Omgevingswet. Deze verandering heeft vooral te maken met juridische details. Zo zal de huidige jachtakte met de invoering van de Omgevingswet een ‘Omgevingsvergunning inzake jachtgeweeractiviteiten’ heten. In de praktijk zal er op dat vlak weinig veranderen voor jagers. De regionale en lokale doorvertaling van de Omgevingswet zal wel de nodige aandacht vergen van met name de WBE’s.

Extra tijd
De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. De wet werd in 2015 al aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer, maar de inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT.

De techniek werkt nu, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Toch vindt de minister het verstandiger om de wet opnieuw uit te stellen om er zeker van te zijn dat er bij de uiteindelijke uitvoering niets misgaat.

  • Delen: