05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Niet-verlengde jachtaktes krijgen verlengingsbesluit

De afgelopen twee weken heeft de Jagersvereniging veel overleg en contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie over het opschorten van de verlenging van de jachtaktes. Vanochtend kreeg de Jagersvereniging bericht vanuit de Nationale Politie dat de volgende procedure van toepassing zal zijn: iedereen die zijn akte nog niet verlengd heeft zal een verlengingsbesluit krijgen. Met dit verlengingsbesluit wordt de geldigheidsduur van de akte verlengd tot 1 april 2021.

De verlengingsbesluiten zullen gedurende deze week per post worden toegestuurd. Het kan zo zijn dat uw jachtakte een aantal dagen verlopen is en nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal hier niet handhavend in optreden, echter alleen onder de voorwaarde dat de jachtaktehouder de wapens bewaart in zijn kluis en er geen gebruik van maakt in welke zin ook. Bovendien is gebruik zonder verlengingsbesluit niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Zodra het verlengingsbesluit is ontvangen, is het bezit weer geregeld en kan de jachtaktehouder zijn normale zaken uitvoeren als jager. Voor de Europese vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit worden verzonden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven vandaag een werkinstructie naar de politie te sturen. Vervolgens kan de politie de uitvoering van de vereiste verlengingsbesluiten klaarmaken zodat deze direct verstuurd kunnen gaan worden. In de verlengingsbesluiten wordt ook ingegaan op enkele praktische zaken zoals het tijdelijk niet hoeven aanleveren van een WM32-formulier, overige jachtbescheiden en de betaling van de leges. Over deze praktische zaken zal later nog nader bericht volgen.

Gelieve deze informatie ook delen met hen die geen e-mail/internet hebben.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws