05:22
21:58
Nachtmodus

Jagersvereniging verplaatst nachtzichtonderzoek naar het voorjaar

Vrijwilligers met goede warmtebeeldkijker gezocht

 

Om een goed beeld te behouden van hoe populaties zich ontwikkelen, is het belangrijk om óók ’s nachts te tellen. Daarom voert de Jagersvereniging jaarlijks onderzoek uit naar het verschil tussen dag en nacht. Tot op heden vond het onderzoek gedurende de zomer plaats. Om een betere vergelijking te krijgen met de getelde aantallen zoogdieren tijdens de voorjaarstellingen, vindt het nachtzichtonderzoek vanaf dit jaar in het voorjaar plaats.

Het onderzoek van de Jagersvereniging wijst uit dat de nachtactieve zoogdieren haas, konijn en ree ’s nachts in veel grotere getalen geteld worden. Dat weten jagers natuurlijk als geen ander, maar het onderzoek ondersteunt dit nu ook met keiharde cijfers. Zoals elk onderzoek werpt het ook weer allerlei nieuwe vragen op. Eén van de belangrijkste is: hoe ontwikkelen nachtactieve zoogdierpopulaties zich in vergelijking met de populatietrend van de voorjaarstellingen?

Vast telgebied

Om deze vraag te beantwoorden, hopen we dat voorjaarstellers die in het bezit zijn van een goede kwaliteit warmtebeeldkijker willen meehelpen aan het nachtzichtonderzoek 2023. Alle deelnemers aan het onderzoek voeren één nachttelling uit in hetzelfde vaste telgebied dat zij ook ’s ochtends en ’s avonds tellen tijdens de voorjaarstellingen.

Eén uur per jaar

De nachttelling duurt één uur en wordt uitgevoerd tussen 22.00 uur en middernacht, bij voorkeur op dezelfde dag als de reguliere voorjaarstelling. Zo blijft de belasting voor tellers beperkt tot één uur per jaar en hopen we dat heel veel vrijwilligers zich aanmelden.

Belangrijke vragen

De Jagersvereniging vergelijkt de nachttelling van het nachtonderzoek met de ochtend- en avondtelling van de voorjaarstellingen. Deelname aan de voorjaarstellingen is daarom essentieel. De Jagersvereniging hoopt ook antwoorden te kunnen geven op belangrijke vragen als:

  • Hoe verschilt het aantal dieren dat ’s nachts geteld wordt tussen verschillende regio’s en biotopen?
  • Is het verschil van dag en nacht groter naarmate de recreatiedruk op het buitengebied ook groter is?

Lees hier meer over het nachtonderzoek en meld u aan.

  • Delen: