05:22
21:56
Nachtmodus
Foto: Douwe Anne Verbrugge

Jagersvereniging continueert onderzoek infectieziekten vossen

Het onderzoek naar infectieziekten bij vossen dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging begin dit jaar in nauwe samenwerking met het Dutch Wildlife Health Centre startte, zal worden voortgezet tot eind maart 2018.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. In eerste instantie worden twee verschillende methoden voor het verzamelen van bloedmonsters met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt het materiaal gebruikt om te onderzoeken of op basis van antistoffen in het bloed van vossen een indruk kan worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze leefomgeving. Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Sjeng Lumeij, consulent wildziekten bij de Jagersvereniging.

Verzamelen bloedserum
Het onderzoek spitst zich toe op het verzamelen van bloedserum van vossen. Er wordt gekeken of bloed bewaard op filterpapier gebruikt kan worden voor tests en of deze methode een goed alternatief is voor vloeibaar serum uit traditionele buisjes. Daarnaast wordt het materiaal verzameld om onderzoek te doen naar infectieziekten. De vos is in Nederland een zeer algemeen voorkomende diersoort. Zij kunnen drager zijn van infectieziekten. Door te kijken naar antistoffen in het bloed van vossen kan een indruk worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze directe omgeving, ziekten die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van mens en dier.

Hulp van jagers essentieel
Voor het verzamelen van de bloedmonsters is inzet van jagers onontbeerlijk. Na het schieten van een vos kunnen jagers bloed afnemen. Dit moet diezelfde dag nog afgegeven worden bij dierenartsen in de provincie die meewerken aan het onderzoek. De Jagersvereniging vraagt de jagers en lokale jagersverenigingen (WBE’s) van de provincies Utrecht en Friesland om mee te werken aan dit onderzoek. Om het verzamelen van bloedmonsters goed uit te kunnen voeren, krijgen zij – na aanmelding – de juiste materialen per post thuisgestuurd. Ook krijgen zij de beschikking over een handleiding en een instructiefilmpje.

De onderzoeksperiode is verlengd tot eind maart 2018 en er wordt een dringend beroep gedaan op jagers om mee te werken omdat het beoogde aantal monsters voor 2017 nog niet werd bereikt. Jagers krijgen voor het extra werk dat zij moeten verrichten aan vossen die in het kader van beheer en schadebestrijding reeds werden geschoten een redelijke vergoeding.

  • Delen:

Meer informatie