05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Gedeputeerde Johan Hamster bezoekt het patrijzenproject in Veendam

Gedeputeerde Johan Hamster een bezoek gebracht aan het patrijzenproject Ommelanderwijk-Numero Dertien. Dat gebeurde op vrijdag 2 september jl. Gedeputeerde Hamster werd door de werkgroep ontvangen op de locatie van de Energiebuffer aan de Zoutweg. In een presentatie werd uitleg gegeven van het doel en opzet van het patrijzenproject, dat al in 1995 is gestart. Daarna stapte het gezelschap op de fiets voor een rondrit door het werkgebied met de werkgroep.

Tijdens de fietsrit werden de bloeiende akkerranden en de vele aangelegde struwelen bekeken. Ook de nieuwe struwelen die in het voorjaar van 2022 met een provinciale subsidie (regeling biodiversiteit) zijn gerealiseerd. Inmiddels is er sprake van een prachtig samenhangend groen netwerk met een goed biotoop voor de patrijs. Met een groepsfoto werd het bezoek afgesloten. Gedeputeerde Hamster complimenteerde de werkgroep met de behaalde resultaten en de samenwerking van de lokale gemeenschap met een wereldspeler als de Gasunie en sloot af met de mooie woorden “Ik gun elke regio in de provincie zo’n prachtig patrijzenproject”.

Patrijzenproject toelichting
Al sinds 1995 werken boeren en jagers in het gebied Ommelanderwijk en Numero Dertien samen om het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De patrijs is gidssoort aangezien deze hoge eisen stelt aan de biotoop. Gaat het goed met de patrijs dan gaat het goed met veel andere soorten (akker)vogels en zoogdieren. Het project wordt gekenmerkt door zelfwerkzaamheid en de maatregelen passen bij de agrarische bedrijfsvoering. Onder het motto ‘rust voedsel en dekking’ zijn met inzet van eigen middelen vele tienduizenden bes-dragende struiken geplant op ongebruikte stukken grond, zogenaamde overhoeken. Ondanks de goede biotoop is een goede aanwas niet gegarandeerd. Er zijn veel predatoren die het voorzien hebben op de nesten en kuikens. Om de ‘rust’ voor de bodembroeders te bewaren gaat de biotoopverbetering dan ook hand in hand met beheer van de vos en zwarte kraai.

In 2019 is de samenwerking verder uitgebreid met Gasunie rondom de energiebuffer Zuidwending en is een werkgroep opgericht. In 2020 zijn extra maatregelen uitgevoerd zoals het inzaaien van akkerranden en is struikbeplanting rondom enkele gascavernes aangebracht. Na een positieve evaluatie eind 2020 is besloten om het project de komende jaren voort te zetten en worden de akkerranden jaarlijks opnieuw ingezaaid. Met de subsidie van de provincie is in het voorjaar van 2022 nieuwe aanplant gerealiseerd ter grootte van 4000 M2 op 6 locaties van akkerbouwers, Nobian en Kappa Twincorr. Hier zijn 140 uren aan besteed. Op basis van vrijwilligheid, zelfwerkzaamheid en een positieve instelling is gebleken dat in samenwerking met diverse partijen veel kan worden bereikt. Met de start in 1995 kan het patrijzenproject worden gezien als één van de voorlopers voor de verbetering van de biodiversiteit, dat sterk in de belangstelling van de samenleving staat. Ook voor de komende jaren ziet de werkgroep kansen voor uitbreiding van het groene netwerk en de duurzame instandhouding van de patrijs.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws