06:37
20:38
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

Ganzenbejaging bemoeilijkt door lappendeken aan regelgeving

Grote behoefte aan juiste lokmiddelen en eenduidig beleid

Wie regelmatig buiten te vinden is, ontkomt er niet aan: het aantal ganzen in Nederland liegt er niet om. De laatste jaren is de roep om het verkleinen van de ganzenpopulaties sterker geworden. De dieren zorgen  voor veel overlast en zijn verantwoordelijk voor miljoenen euro’s aan schade. Aan de Nederlandse jagers de taak om de aantallen ganzen in toom te houden. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Toen eind vorige eeuw de jacht op basis van de toen geldende Jachtwet werd verboden, groeiden de populaties van overwinterende en  overzomerende ganzen sterk. De laatste jaren zijn de aantallen  ongekend hoog. In de zomerperiode verblijven er 600.000 ganzen in ons land en in de zomerperiode loopt dit aantal op tot bijna 2,5 miljoen. Om zoveel mogelijk hinder, overlast en schade te voorkomen is de jacht op ganzen meer dan noodzakelijk. Aan de andere kant heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid om een minimum aantal ganzen te herbergen. Echter, de daadwerkelijke aantallen zijn vele malen hoger dan het afgesproken minimum.

Lappendeken
Door het gebruik van lokmiddelen, zoals kunststof ganzenlokkers, lokfluiten of elektronische lokmiddelen kunnen jagers op een nette manier flinke aantallen ganzen bejagen. Iedere provincie bepaalt welke lokmiddelen jagers mogen gebruiken. En juist daar zit de crux, want ganzen (en andere wilde dieren) houden zich niet aan provinciegrenzen. Door het inzetten van de juiste middelen en eenduidig beleid kan de effectiviteit van schadebestrijding flink worden verhoogd.

Het beleid verschilt per provincie, maar aan het eind van de herfst lopen de ontheffingen voor ganzenbejaging met lokkers af en werken de jagers met ontheffingen voor schadebestrijding. Dat betekent niet alleen dat de doelstelling van de bejaging verandert, maar ook dat jagers bepaalde lokmiddelen niet meer mogen gebruiken om de bejaging effectief te maken.. De uitdaging om ganzen op een nette manier te schieten, wordt groter. De meeste schadepercelen zijn namelijk groter dan de afstand, waarmee een effectief schot kan worden afgegeven. Daarnaast zorgt het lappendeken aan wet- en regelgeving er ook voor dat wildbeheereenheden en jagers veel extra tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

Om schade het jaar rond te voorkomen is efficiënte verjaging door middel van het doden van een aantal ganzen noodzakelijk. Zo blijven ganzen weg van kwetsbare percelen. Lokmiddelen zijn daarbij onmisbaar. Ook het dierenwelzijn is hiermee gediend: hoe dichterbij het schot hoe trefzekerder. Uiteraard spannen jagers zich maximaal in voor een trefzeker schot. Naast oefenen en een gecertificeerde opleiding hoort daar ook de inzet van de juiste middelen bij.

Jager Koen Gouweloos: ‘Elektronische lokmiddelen onmisbaar’
Koen Gouweloos, jager omgeving Reeuwijk, onderschrijft het belang van met name ook de elektronische lokmiddelen tijdens de ganzenjacht: ‘Ganzen zijn intelligente dieren. Het geluid van een lokfluit en de kunststof ganzenlokkers herkennen deze dieren snel. Dan werkt het effect juist averechts: de ganzen blijven zover mogelijk bij de jager vandaan. Elektronische lokmiddelen werken veel efficiënter en zorgen ervoor dat de ganzen beter binnen schot komen waardoor ze in de toekomst langer wegblijven. Bij ons in Zuid-Holland is het enkel in de zomerperiode toegestaan om elektronische lokmiddelen te gebruiken. In de winterperiode moeten we het doen met niet-elektronische lokkers; dan valt de gewenste verjaging bijna niet te realiseren. De ganzen blijven midden op het perceel en dus buiten het bereik van de jager. Elektronische lokmiddelen tijdens de ganzenbejaging zijn dus echt nodig, ook in de winterperiode.’

Wat doet de Jagersvereniging
De Jagersvereniging zal er bij het maken van de Faunabeheerplannen altijd voor pleiten om alle mogelijk (lok)middelen beschikbaar te stellen. Hoewel de doelstellingen van de jacht in de zomer en winter anders zijn (verjaging versus populatiebeheer), wordt de effectiviteit van beide doelstellingen geborgd met optimaal gebruik van lokmiddelen.

Van schot tot bord
In principe wordt al het wild dat Nederlandse jagers schieten geconsumeerd; door jagers zelf en door particulieren via poeliers en restaurants. Ook geschoten ganzen leveren een uitstekende basis voor heerlijke wildgerechten. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging faciliteert met ‘Wild op de kaart’ het contact tussen aanbieders en afnemers van wild, zodat wild eten voor iedereen gemakkelijk bereikbaar wordt. De aanbieder van wild is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden wild alsmede voor een correcte levering. Wilt u ook eens een gans proeven? Zoek een jager bij u in de buurt via het platform!

  • Delen:

Gerelateerd nieuws