05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

EU-voorstel maakt jacht, visserij en bosbouw onmogelijk

De Europese Commissie presenteerde in 2020 de EU Biodiversiteitsstrategie 2030. Onderdeel van deze plannen is een versterking van de beschermde gebieden in de EU. De Europese Commissie wil nu een ‘striktere bescherming’ voor 10% van het Europese grondgebied. In deze gebieden zouden jacht, visserij en bosbeheer compleet verboden moeten worden. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid gevraagd om niet akkoord te gaan met deze plannen. Dit lichten we hieronder verder toe.

EU Biodiversiteitsstrategie 2030

De Europese Commissie presenteerde in mei 2020 de EU Biodiversiteitsstrategie 2030. Met deze strategie willen we de biodiversiteit en natuur in Nederland en Europa behouden en bevorderen. Er staan plannen in met betrekking tot de landbouw in Europa, maar ook plannen voor meer beschermde natuur. De Jagersvereniging steunt de doelen van de strategie, zoals het behoudt van de biodiversiteit.

Onderdeel van de strategie is dat tenminste 30% van Europa beschermde natuur wordt, zogeheten Natura 2000-gebieden. Daarnaast moet 10% van Europa strikt beschermd worden. Dit moet zowel op land als op zee gebeuren. Bij de presentatie van de plannen was hier nog weinig duidelijkheid over, maar Nederland is kritisch over de invulling van deze strikt beschermde natuurgebieden. Ook ziet Nederland niks in het uitbreiden van de Natura 2000-gebieden en zet zij in op een natuurinclusief landschap, in samenhang met andere ruimtelijke functies en opgaven.

Jacht en visserij gelijk aan industriële mijnbouw?

Recentelijk zijn de plannen met betrekking tot de nieuwe strikt beschermde gebieden van de Europese Commissie bekend gemaakt. Dit moeten gebieden zijn waar ecosystemen zichzelf in stand kunnen houden, ongerepte natuur zonder menselijke bebouwing. De Jagersvereniging is hier uiterst kritisch op: dit soort landschappen is zeer beperkt aanwezig in Europa, en is nagenoeg afwezig in Nederland.

Jacht, recreatieve visserij en bosbeheer zou compleet verboden moeten worden in deze nieuwe strikt beschermde natuurgebieden. In haar plannen stelt de Europese Commissie de jacht gelijk aan de industriële mijnbouw. Met deze vergelijking laat de Europese Commissie zien dat ze niet begrijpt wat duurzame jacht is en welke rol de jager speelt in het beheer van de natuur. Het cultuurlandschap in Nederland bestaat bij de gratie van beheer, waarin de jacht een nuttige bijdrage heeft en zelfs noodzakelijk kan zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Kijk naar het in standhouden van weidevogelpopulaties, maar ook naar het beheer van invasieve exoten en het beperken van schade door groeiende populaties wilde dieren.

Nederland kan hier niet mee akkoord gaan

De Jagersvereniging, samen met de Europese koepelorganisatie FACE, spreekt zich dan ook uit tegen deze plannen. Het voorstel zal grote gevolgen hebben voor de jacht, visserij en andere activiteiten van een sociaaleconomische, culturele en ecologische betekenis voor Nederland en Europa. Daarnaast zou dit verbod een onnodige schending zijn van het eigendomsrecht en druist het in tegen de positieve rol die de jacht kan spelen in het natuurbeheer.

De Jagersvereniging roept het ministerie en de Europese Commissie op om in samenwerking te zoeken naar initiatieven die biodiversiteit en ons landschap in standhouden.

De brief aan het ministerie van LNV is hier te vinden: Brief Jagersvereniging verbod jacht beschermde gebieden EU (25-03-2021)