06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

De Jagersvereniging behartigt uw belangen – De Jager #2

De Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 Nederlandse jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Zij wordt hierin gesteund door het lidmaatschap van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 300 wildbeheereenheden. De Jagersvereniging behartig de belangen van haar leden door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden.

Landelijk

Overleg BOA-werkgevers

Op 28 januari waren Roderick Enzerink, manager public affairs, en Ger van Hout, regiomanager, aanwezig bij een landelijk overleg BOA-werkgevers. Het overleg stond in het teken van een plan van aanpak. Op korte termijn moet de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer hierover informeren. Samen met andere particuliere groene BOA-werkgevers is de Jagersvereniging niet tevreden over de voortgang en invulling van het plan van aanpak. Daarnaast is de Jagersvereniging in gesprek met de verzekeraar voor het optimaliseren van de verzekeringen voor WBE’s die een jachtopzichter in dienst hebben en is er overleg met de belastingdienst over de fiscale vrijwilligersregeling voor WBE’s en jachtopzichters.

Lunchlezing

Janneke Eigeman, teamleider communicatie, hield op 14 januari een lunchlezing voor ongeveer 30 communicatieprofessionals van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij legde in ruim een uur uit welke stappen de Jagersvereniging de afgelopen jaren zette om het verhaal van de jager op de juiste manier voor het voetlicht te brengen. Ook liet ze door middel van onderzoek zien hoe de mening van de publieke opinie de afgelopen jaren ten positieve was veranderd. Van diverse medewerkers ontving de Jagersvereniging complimenten voor de aanpak.

Sportvisserij Nederland

Roderick Enzerink had op 27 januari een kennismakingsgesprek met Fred Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland. Zij spraken over gemeenschappelijke belangen in de belangenbehartiging van beide organisaties. Aan de orde kwamen onder andere natuurbeleid en het loodvraagstuk.

Communicatie Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Janneke Eigeman woonde op 15 januari het communicatieoverleg bij van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De Jagersvereniging is partner van het Deltaplan. Samen met communicatiemedewerkers van Agrifirm, Naturalis, LTO Nederland, Cruydt-Hoeck en nog vele andere partners boog Eigeman zich over de communicatieplannen voor komend jaar.

Kennismaking ministerie van Landbouw

Op 22 januari had Janneke Eigeman een kennismaking met Judith Sluiter, Danielle Cardozo en Walter Snoei. Zij zijn respectievelijk directeur communicatie, hoofd woordvoering en afdelingshoofd communicatieadvies bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gesprek diende als kennismaking, waarbij de medewerkers van het ministerie vooral benieuwd waren naar feitelijke informatie over jagen in Nederland, de belangrijkste onderwerpen voor de Jagersvereniging en de visie van de maatschappij op onder meer consumptie van wild. De medewerkers benadrukten de expertrol van de vereniging in onderwerpen als bijvoorbeeld de Afrikaanse varkenspest.

Succesvolle Jagd & Hund

Van 28 januari tot en met 2 februari stond de Jagersvereniging weer samen met zustervereniging HVV uit Vlaanderen op Europa’s grootste jachtbeurs Jagd & Hund. Tijdens deze zes dagen ontvingen wij meer dan 1.000 leden in de stand: voor een praatje, een kop koffie en voor deelname aan de verloting. Een zeer geslaagd evenement waarbij er volop tijd was om met leden van gedachten te wisselen en te horen wat hen bezig houdt.

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht

Regiomanager Ger van Hout had op 8 januari een afstemmend onderhoud met Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN). Beide verenigingen onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijk een goede aansprakelijkheidsverzekering voor volledig bewapende jachtopzichters en wildbeheereenheden, waar deze in dienst zijn, te ontwikkelen.

Provincies

Drenthe

Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Drenthe

Op donderdag 9 januari 2020 was de nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de Jagersvereniging in Drenthe. De bijeenkomst werd voorgezeten door Bert Dilling, voorzitter van de Jagersvereniging in Drenthe. Willem Urlings, voorzitter van de Jagersvereniging, sprak over de landelijke ontwikkelingen en de inzet van onze vereniging. Aan de orde kwamen onder andere een terugblik op de lobby voor de Aanvullingswet Natuur en de e-screener. Vervolgens sprak Piet van Dijk, voorzitter van de FBE Drenthe, over de ontwikkelingen in de FBE en specifiek over de totstandkoming van het Faunabeheerplan en de ontheffing voor reeën.

Gelderland

Kennismaking met VVD-Statenfractie

Op woensdag 18 december organiseerden de WBE IJsselvallei en de Jagersvereniging een werkbezoek voor de Gelderse VVD-Statenfractie, waaronder gedeputeerde Christianne van der Wal. Na het welkomstwoord door de secretaris van de Jagersvereniging afdeling Gelderland Lucas Kasper en voorzitter Wim Westhof van de WBE de IJsselvallei, hield Laura Schrauwen (bestuurslid PR van de WBE) een gloedvol betoog over alle uitdagingen waarmee de WBE zoal bezig is. Zij ging onder andere in op het handhaven van de 0-stand voor wilde zwijnen buiten het aangewezen leefgebied en het zoveel mogelijk beperken van schade door ganzen. Vervolgens gaf Jacqueline van der Scheer, eigenaresse van Landgoed het Veen waar het gezelschap te gast was, een rondleiding over het terrein en de directe omgeving. Tijdens deze wandeling waren in het landschap overduidelijk de vele sporen van de aanwezige wilde zwijnen zichtbaar. De Jagersvereniging is uitgenodigd om begin volgend jaar met de fractie in gesprek te gaan over eventuele verbetervoorstellen die kunnen leiden tot een méér integrale aanpak – en daarmee ook effectievere – uitvoering van het beheer van wilde zwijnen in deze WBE.

Limburg

Kennismaking PvdA-Statenfractie met WBE Grensland-Vaals

Vrijdag 20 december 2019 ontvingen Hubert van Loo, grofwildcoördinator van de WBE Grensland-Vaals en regiomanager Ger van Hout, een delegatie van de Limburgse PvdA-Statenfractie. Hubert van Loo hield een presentatie waarbij hij met name inging op de nog steeds groeiende populaties wilde zwijnen en Canadese ganzen. Daarna werd woordvoerder Natuur, Lianne Schuuring, en haar persoonlijke medewerker Ivo Haanen, getrakteerd op een rondrit door het Zuid-Limburgse heuvelland waarbij diverse schadelocaties werden bezocht.

Politici aanwezig bij bewegingsjacht

Op 18 januari organiseerde WBE Beesel-Reuver-Swalmen een zogenoemde beperkte bewegingsjacht (6 drijvers op 6 geweren). Regiomanager Ger van Hout was hierbij als gastheer en waarnemer aanwezig met twee vertegenwoordigers van de PvdA in Limburg, Ivo Haanen en Ron Piepers. Deze bewegingsjacht werd succesvol uitgevoerd in nauwe samenwerking met Jos Beerens, beheerder van het Limburgs Landschap in het natuurgebied Beesels Broek van het Limburgs Landschap. Rond het middaguur was de jacht afgerond en lagen er 13 wilde zwijnen op het tableau.

Faunaoverleg

Jaarlijks organiseren de samenwerkende WBE’s, Beesel-Reuver-Swalmen en Maasterras, een lokaal faunaoverleg met terreinbeherende organisaties, de gemeenten Roermond en Beesel en de Limburgse Land en Tuinbouw Bond. Regiomanager Ger van Hout was hierbij op 20 januari namens de Jagersvereniging aanwezig. Gesproken werd over de nog steeds toenemende stand – en daarmee samenhangende overlast – van wilde zwijnen en het toenemend aantal aanrijdingen met reeën. Afgesproken is dat de WBE in kaart brengt waar de hotspots wat betreft aanrijdingen liggen, waarna de gemeenten als mede-verantwoordelijke wegbeheerders naar de mogelijkheden gaan kijken om op deze plaatsen extra wildspiegels te plaatsen.

  • Delen: