05:22
21:57
Nachtmodus

Aanrijdingen met reewild: wat helpt dit voorkomen?

Jaarlijks vinden in Nederland ruim 6.300 geregistreerde aanrijdingen met reeën plaats. Door de groeiende populatie reeën blijft dit toenemen. BIJ12 heeft voor de provincies via literatuuronderzoek en raadpleging van betrokkenen laten onderzoeken welke preventieve maatregelen, inclusief afschot, werken om aanrijdingen te beperken.  Een veldproef moet de komende 4 jaar meer inzicht geven in effecten van virtueel hekwerk en een hotspot-aanpak.

Preventie kan effectief zijn

In de literatuurstudie zijn tal van maatregelen onderzocht op het effect. Wat is het effect van bijvoorbeeld rasters, faunapassages, wildreflectoren, waarschuwingsborden of het aanpassen van de rijsnelheid?

De meest effectieve maatregelen zijn ook de meest voor de hand liggende. Het plaatsen van rasters met ecoducten voorkomt natuurlijk aanrijdingen en flink vaart minderen spaart reeën. Of uitrasteren van alle wegen wenselijk is en fors verlagen van snelheid handhaafbaar is, is niet onderzocht.  Wel die van de kosten van maatregelen. Afschot is als preventieve maatregel alleen effectief wanneer daardoor ook de dichtheid niet toeneemt of laag blijft.

Wildspiegels: effect niet aangetoond

Van de onderzochte wildspiegels hebben de onderzoekers niet kunnen aantonen dat ze effectief zijn. Dat kan meerdere redenen hebben. Of ze zijn werkelijk niet effectief, of in het onderzoek zijn niet alle factoren onderzocht. Een grote moeilijkheid is dat de aantallen aanrijdingen naar verhouding zo laag zijn per kilometer weg, dat daardoor toeval een grote rol speelt. Zo weten we van veel verkeersborden ook niet wat het effect is op ongevallen in het verkeer. En toch staan ze er. Het onderstreept het belang van een langjarige, goede en eenduidige registratie van valwild.

Veldproeven: hotspots en virtueel hekwerk

De komende vier jaar wordt er langs vier provinciale wegen in Gelderland en Utrecht veldonderzoek gedaan. Eerst twee jaar zonder maatregelen, dan twee jaar met preventieve maatregelen. Langs twee wegen wordt het effect onderzocht van extra afschot rond plekken met ‘veel’ aanrijdingen. Dit worden hotspots genoemd. Langs de twee andere wegen wordt het effect van virtueel hekwerk onderzocht. Dit signaleringssysteem reageert op koplampen en geeft dan een licht- of geluidssignaal. Dat moet reeën weerhouden van een gevaarlijke oversteek.

Aanrijding of succesvol oversteken?

Behalve het aantal aanrijdingen wordt ook het aantal ‘succesvolle’ oversteken bijgehouden. Voor dit laatste zijn langs de hotspots onder andere sporenbedden aangelegd. Deze zandstroken zijn 100 meter lang, maximaal 2,5 meter breed en 15 cm dik. Twee keer per week worden in deze zandbedden sporen afgelezen, daarna worden ze weer aangeharkt.

Volledige onderzoek op de website van BIJ12

BIJ12 start proef om aanrijdingen met reeën te verminderen
  • Delen:

Meer informatie