05:53
21:37
Nachtmodus

Noorwegen

De wijze waarop de jacht in Noorwegen is georganiseerd, lijkt op die van Nederland. De Norges Jeger- og Fiskerforbund (Noorse Vereniging van Jagers en Vissers) heeft 100.000 leden verdeeld over 19 regionale verenigingen en 570 lokale jachtclubs. Noorse jagers moeten een jachtexamen afleggen voordat ze worden opgenomen in het Noorse Register van Jagers. Het jachtrecht behoort aan de grondeigenaar die de jacht kan verhuren. Bij overheidsgronden komen in het algemeen alleen lokale inwoners in aanmerking om op die terreinen te jagen, hoewel ook buitenlanders een vergunning voor het schieten van eland, edelhert of ree kunnen aanvragen bij het Directoraat voor Staatsbossen en Land.

Jachtvergunning

Om in Noorwegen te kunnen jagen dient een jachtvergunning betaald te worden aan het Natuurfonds. Deze vergunning geldt voor het gehele jachtjaar van 1 april tot 31 maart. Het betalen van deze vergunning (zie onder) is een voorwaarde om te kunnen jagen, maar geeft geen toestemming om in een bepaald gebied te jagen. De Noorse gastheer kan dit voor de jachtgast regelen. Buitenlandse gastjagers met een adres buiten Noorwegen hoeven het examen niet af te leggen, wanneer zij kunnen aantonen dat zij in het land van herkomst dezelfde jachtvorm mogen uitoefenen. Nederlandse jagers kunnen daartoe de Nederlandse jachtakte overleggen.

Meenemen van wapens

Om toestemming te krijgen om vuurwapens mee te nemen naar Noorwegen, dient men bij de Noorse douane de Nederlandse jachtakte te tonen, dit is voor Nederlandse jagers immers  de wapenvergunning van het land van herkomst en een geldig legitimatiebewijs. Tevens dient u documentatie te hebben waar uit blijkt waarom u naar  Noorwegen reist (bijvoorbeeld voor een uitnodiging voor het jagen in een veld van een jachthouder of dat u de toegang heeft tot jachtgebieden in Noorwegen). Tot slot dient u een geldig Europees  Vuurwapenpaspoort te hebben en kan bij aankomst in Noorwegen naar de groene zone bij de douane om de documenten te tonen.

Bij reizen zonder een geldig Europees vuurwapenpas

U zult het wapen moeten aangeven als u Noorwegen binnenkomt. Aangifte van het wapen houdt in dat u schriftelijk meldt dat u reist met een wapen.

Niet ingezetenen van Noorwegen die tijdelijk vuurwapens, wapenonderdelen en/of munitie naar Noorwegen brengen, moeten voorafgaande toestemming hebben van de Noorse politie. Toestemming kan alleen worden verleend voor tijdelijke invoer in verband met jacht-, schietsport- of verzamelactiviteiten.

Bron: Noorse politie

Te gebruiken wapens voor jacht

Alleen buksen en jachtgeweren mogen voor de jacht worden gebruikt. Het gebruik van pistolen, revolvers, semi-automatische militaire-stijl wapens en automatische vuurwapens zijn voor de jacht niet  toegestaan.

Wapens

Grofwild Voor de jacht op eland, edelhert, damhert, wilde rendieren en moeflon mogen alleen buksen worden gebruikt. Dit geldt ook voor de jacht op reebokken tussen 10 augustus en 25 september. Bij het afschot van eland, edelhert en ree is het verboden om een semi-automatisch wapen te gebruiken met meer dan 3 patronen in het magazijn en 1 in de kamer. Voor andere wildsoorten is het verboden een semi-automatisch geweer met meer dan 2 patronen in het magazijn en één in de kamer te gebruiken. Voor eland, edelhert, damhert, wilde rendieren, wildzwijn en moeflon dient munitie gebruikt te worden met deelmantelkogels die minimaal 9 gram wegen:

a. munitie met kogels tussen 9 en 10 gram (136 en 154 grains) moeten een trefenergie hebben van minimaal 2.700 Joules op 100 meter (E100) b. munitie waarvan de kogels meer dan 10 gram (154 grain of meer) wegen, moeten een trefenergie hebben van minimaal 2.200 joules op 100 meter (E100)

Wanneer een buks wordt gebruikt bij de jacht op ree en bever dient deelmantelmunitie te worden gebruikt met een trefenergie van minimaal 980 joules op 100 meter (E100). De massief loden kogelpatronen voor gladloopgeweren (Brennekes) zijn toegestaan voor de jacht op wildzwijn en ree.

Kleinwild Alleen het gebruik van jachtgeweren die met maximaal 2 hagelpatronen kunnen worden geladen en buksen zijn toegestaan. In Noorwegen is het gebruik van loodhagel bij de jacht toegestaan met uitzondering van waterwild en in waterrijke gebieden. Op schietbanen in Noorwegen is het gebruik van loodhagel verboden.

Om in Noorwegen op grofwild (eland, edelhert, damhert, wilde rendieren, ree, moeflon) te mogen jagen , dient elk jaar een schiettest te worden afgelegd. Deze schiettest bestaat uit 30 schoten op een doel naar keuze, en vervolgens met elk geweer dat op de jacht zal worden gebruikt 5 schoten op een door het Directoraat goedgekeurde dierschijf. Er wordt geschoten zonder vaste ondersteuning in een houding naar keuze. Buitenlandse gastjagers met een adres buiten Noorwegen zijn van deze schiettest vrijgesteld wanneer zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen in het land van herkomst om grofwild te jagen (Nederlandse jachtakte). Desgevraagd dient bewijs hiervan getoond te worden aan de politie, jachtopzichters en andere controlerende autoriteiten.

Europese vuurwapenpas noodzakelijk

Wie met zijn/haar wapen reist door de landen van de Europese Unie dient altijd in bezit te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit geldt ook voor Noorwegen dat als enige land buiten de EU dit EVP erkend. Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie in het land waar de wapens staan geregistreerd. In Nederland is dat waar de jachtakte wordt verstrekt. Het EVP jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is tevens uw vervoersbewijs voor de landen van de EU. Naast het EVP dient u aan te tonen waarom met het wapen wordt gereisd. Dit kan bijvoorbeeld door een schriftelijke uitnodiging voor de jacht of het deelnemen aan schietwedstrijden, of door een jachtakte van het te bezoeken land.

Meer informatie

Op de website van de Noorse jagersvereniging vindt u onder de knop ‘English please’ nadere informatie in de Engelse taal. Hier vindt u ook de link naar de site van het Directoraat voor Natuurbeheer, waar een fraaie brochure in het Engels en Duits is te downloaden. Hier is ook de vergunning mail aan te vragen bij de jegerregistratie (e-mail: [email protected]). Betaling kan vervolgens met creditcard voorafgaande aan de jachtreis worden voldaan.

Norges Jeger- og Fiskerforbund Hvalstadåsen 5, Postboks 94, NO-1378 Nesbru Tel.: 00 47 667 92200 Fax.: 00 47 669 01587 e-mail: [email protected] website: www.njff.no

Versie 10 – 2023