05:53
21:37
Nachtmodus

Hongarije

Nederlandse jagers die in Hongarije willen gaan jagen, dienen rekening te houden met de volgende formaliteiten en documenten.

Documenten

Om in Hongarije te kunnen jagen, dient men onderstaande documenten te overleggen. Veelal zal de gastheer of jachtorganisator deze formaliteiten kunnen verzorgen:

 1. Een geldige Hongaarse jachtakte, die (tegen betaling) kan worden aangevraagd door de Hongaarse gastheer of  het jachtreisbureau
 2. Een geldig jachthuurcontract en een op naam gestelde schriftelijke uitnodiging (zie bijlage jachtuitnodiging Hongarije)
 3. Een vergunning voor de invoer van een jachtwapen
 4. Een geldige Nederlandse jachtakte
 5. Een geldige WA-jachtverzekering. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.
 6. Het Europese vuurwapenpas (EVP)

Wapens

De tijdelijke wapenvergunning voor Hongarije wordt tegen betaling verstrekt door de Hongaarse douane, aan de grenspost waar men Hongarije binnengaat. Men dient daarbij de volgende documenten te overleggen:

 • de schriftelijke op naam gestelde jachtuitnodiging
 • een geldige Nederlandse jachtakte
 • een geldig paspoort en een bedrag

De wapenvergunning is 90 dagen geldig. Jachtwapens mogen dus beslist niet langer in Hongarije blijven. De wapenvergunning moet bij het verlaten van land weer worden ingeleverd bij het grenskantoor waar men Hongarije verlaat. Wie dit vergeet te doen zal door de Hongaarse douane worden vervolgd. Buitenlandse jagers mogen alleen hun  eigen wapens gebruiken in Hongarije. Hun Hongaarse jachtakte is alleen geldig in combinatie met de invoervergunning voor hun wapen(s). Tijdens vervoer of verblijf in Hongarije waar men niet gerechtigd is te jagen dient het wapen verpakt en ontladen te zijn. Volgens de Hongaarse jachtwet moet een geweer een minimale looplengte hebben van 45 cm. Voor grofwild dient kogelmunitie te worden gebruikt met ten minste 2500 joules mondingenergie (behalve voor reewild, waarvoor een mondingenergie geldt van 1000 joules). Hagelgeweren mogen alleen worden gebruikt voor kleinwild (en zwartwild dat met ‘Brennekes’ mag worden geschoten). Het gebruik van loodhagel is verboden na 15 augustus in waterrijke gebieden en de beschermde zone er omheen. Loodhagel mag wel gebruikt worden bij de jacht op waterwild als er geen beschermde zone is tot aan de grens van het waterrijke gebied waarbij de loodhagel dan niet terecht mag komen in het waterrijke gebied. Semi-automatische hagelgeweren mogen een magazijn hebben dat met ten hoogste 3 patronen kan worden geladen. In Hongarije worden de volgende hageldiameters gebruikt voor de volgende soorten:

3,0 – 3,5 mm voor haas, fazant, eenden en meerkoeten

3,5 – 4,0 mm voor ganzen en  kleine predatoren

2,1 – 2,5 mm voor patrijs, houtsnip, houtduif en tortelduif

Wat is het jachtseizoen in Hongarije?

Jachtseizoen Hongarije (laatste update mei 2013)

 • Edelhert hert 1 september t/m 31 oktober
 • Edelhert spitser 1 september t/m 31 januari
 • Edelhert hinde en kalf 1 september t/m 28 februari
 • Damhert hert 1 oktober t/m 31 december
 • Damhert spitser 1 oktober t/m 31 januari
 • Damhert hinde en kalf 1 oktober t/m 28 februari
 • Reebok 15 april t/m 30 september
 • Reegeit en kalf 1 oktober t/m 28 februari
 • Moeflon 1 september t/m 28 februari
 • Wild zwijn keiler, overloper en big 1 januari t/m 31 december
 • Wild zwijn zeug 1 mei t/m 31 januari
 • Sikahert 1 september t/m 31 december
 • Haas 1 september t/m 1 december
 • Konijn 1 september t/m 31 januari
 • Fazanten haan 1 oktober t/m 28 februari
 • Fazanten hen 1 oktober t/m 31 december
 • Patrijs 1 oktober t/m 31 december
 • Taigarietgans 1 oktober t/m 31 januari
 • Kolgans 1 oktober t/m 31 januari
 • Wild eend 1 september t/m 31 januari
 • Winter taling 1 september t/m 31 januari
 • Meerkoet 1 september t/m 31 januari
 • Tafeleend 1 oktober t/m 31 januari
 • Brilduiker 1 oktober t/m 31 januari
 • Houtsnip 1 maart t/m 10 april
 • Turkse tortel 15 augustus t/m 28 februari
 • Houtduif 15 augustus t/m 31 oktober
 • Vlaamse gaai 1 augustus t/m 28 februari
 • Bonte kraai, ekster 1 juli t/m 28 februari
 • Vos, muskusrat, wasbeerhond en wasbeer 1 januari t/m 31 december
 • Bunzing en steenmarter 1september t/m 28 februari
 • Jakhals en das 1 juli t/m 28 februari

Verboden wapens en/of middelen

 • automatische en semi-automatische wapens
 • geluidsdemper
 • elektrische optische systemen voor nachtzicht
 • elektronische lokmiddelen
 • kunstmatige geur en hormoon lokmiddelen
 • levende lokkers
 • jagen vanaf een gemotoriseerd of rijdend voertuig
 • jagen vanuit een ondergrondse schuilplaats tenzij dit op waterwild is
 • jagen vanaf een boot of ander drijvend voorwerp tenzij dit op waterwild is

Toegestane vormen van jacht

 • Bersen
 • Vanuit een schuilhut of hoogzit
 • Vanuit een stilstaande paarden wagen, slee of boot. Dit laatste mag alleen op waterwild

Ook drijfjachten zijn toegestaan vanaf 3 personen of meer waarbij een iemand de leiding heeft en de overige jagers zijn instructies dienen op te volgen. De drijvers dienen op zijn minst een hesje te dragen in opvallende kleuren oranje, rood of lichtgevend groen. De jagers dienen een rode band te dragen op hun hoed of om hun arm. Tevens dienen alle jagers op hun post een jachtkaart bij zich te hebben waarop alle posities van de jagers op staan aangegeven, de richtingen waarin niet geschoten mag worden, de richting van de drijfjacht en de veiligheidsregels. De jagers dienen op hun post te blijven staan totdat de drijfjacht is afgesloten. Nadat de drijfjacht is beëindigd mag er niet meer geschoten worden. In Hongarije geldt een alcohol promillage van 0 % bij de uitoefening van de jacht en als deelnemer in het verkeer!

Import/export

De jachtautoriteit certificeert de controle, beoordeling en export van de trofee door middel van een certificaat voorzien van het serienummer, handtekening en stempel van de beoordelaar. Om een trofee (gewei, hoorn, tanden, veren) te kunnen exporteren uit Hongarije is het volgende vereist:

 • het ontvangstbewijs van de gastheer (bureau) die de jacht organiseerde
 • een douaneverklaring (voor inwoners van de EU-Lidstaten)
 • een officiële veterinaire verklaring over de herkomst van de trofee/wild
 • een “Anhang B” voor export naar EU-Lidstaten
 • het certificaat van de trofeebeoordeling verstrekt door de jachtautoriteit
 • een vergunning van de jachtautoriteit om trofeeën van wild te exporteren

Europese vuurwapenpas noodzakelijk

Hongarije behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.

Meer informatie

De Hongaarse jagersvereniging: Ungarïscher Landesjagdschutzverband, Medve u. 34-40.II, H-1027 Budapest Tel.:  (+) 36 1 355 06 97, fax: (+) 36 1 375 83 78, E-mail [email protected] website: www.omvk.hu

Of via ambassade: Ambassade van Hongarije/Embassy of Hungary in The Netherlands Hogeweg 14 2585 JD Den Haag tel: 070 – 350 04 04

Versie 09-2015