05:50
21:39
Nachtmodus

Namibië

Nederlanders die naar Namibië gaan zonder het voornemen om daar te gaan werken of wonen zijn niet visumplichtig en hoeven daarom deze ook niet aan te vragen. Zodra u het land in komt (douane) dient u een formulier in te vullen voor een tijdelijke vergunning om al uw wapens en de munitie die u bij u heeft in Namibië voorhanden te mogen hebben. Per wapen mag u maximaal 100 patronen meenemen. Er is geen maximum op het aantal wapens dat u meeneemt. Wanneer u via Zuid-Afrika reist geldt echter een maximum van 2 wapens per jachthouder. Een jachtreis dient geboekt te worden via in Namibië geregistreerde hunting operator.

Vliegtuig

Er zijn twee internationale luchthavens, het Hosea Kutako International Airport bij Windhoek en de luchthaven van Walvisbaai. Directe vluchten zijn er vanuit Frankfurt en Londen naar Windhoek. Wanneer u niet vanuit Nederland maar vanuit een ander Europees land naar Namibië reist, dient u voor het vervoer van en naar deze luchthavens in het bezit te zijn van een geldig Europese vuurwapenpas (EVP). Let er op dat de wapens waarmee u reist op de juiste wijze op dit EVP zijn vermeld staan. Wanneer wapens meegenomen worden bij reizen met het vliegtuig, dient vooraf contact opgenomen te worden met de luchtvaartmaatschappij of en zo ja op welke wijze wapens meegenomen kunnen worden. Zorg in ieder geval voor een harde, goed afsluitbare koffer waarin de wapens en richtmiddelen beschermd zijn tegen diefstal en beschadiging. Let er op dat wapen en munitie worden voorzien van een duidelijke label met plaats van vertrek en bestemming. En bij een overstap ook van een duidelijke transit tag.

Jachtseizoen

Het jachtseizoen loopt van 1 februari tot 30 november. In december en januari is de jacht gesloten. Daarnaast kan februari nog deels in het regenseizoen vallen en november nog te heet zijn. Gedurende de geopende tijd mag er gejaagd worden vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang. s’nachts mag er niet gejaagd worden, ook niet met kunstlicht.

Gids verplicht

In Namibië kunt u alleen jagen onder leiding van een geregistreerde hunting guide, master hunting guide of professional hunter. Deze gidsen dienen een vergunning te hebben van het Nature Conservation Department om te kunnen jagen. Per gids kunnen maximaal 2 gastjagers tegelijkertijd jagen. Hunting guides (HG) mogen alleen jagen op hun eigen grondgebied welke ook geregistreerd is als gebied waarop gejaagd mag worden. Master hunting guides (MHG) mogen jagen op hun eigen grondgebied en 2 andere gebieden welke allen zijn geregistreerd als gebied waarop gejaagd mag worden. Professional hunters (PH) mogen jagen op alle gebieden waarvoor ze van de eigenaren van deze gronden toestemming hebben gekregen om te mogen jagen. Professional hunters met een big-game licentie kunnen daarnaast gasten meenemen voor big-game hunting. Ook de gastjager zelf dient te beschikken over een vergunning die volledig is ingevuld door de gids en de gastjager. Een gastjager mag maximaal 2 dieren van een soort per vergunning schieten. Houdt rekening met het feit dat over alle services en trofeeën 15 % belasting wordt geheven. Dit wordt berekend in een aparte factuur.

Wapens

Net zoals in Nederland zijn er in Namibië regels voor de minimale trefenergie in joules waarmee u op een bepaalde diersoort mag jagen. Informeert u daarom vooraf bij uw hunting operator welke diersoorten u wilt gaan bejagen en wat de minimale trefenergie moet zijn om te voorkomen dat u een wapen meeneemt dat u niet kunt gebruiken. Het jagen met handvuurwapens, automatische wapens en kruisbogen is niet toegestaan.

Meenemen van trofeeën

Een gastjager mag per jaar 2 trofeeën van een soort meenemen. Deze trofeeën dienen te voldoen aan een minimum aantal punten volgens het in Namibië gehanteerde systeem. Controleer altijd of de te bejagen soorten niet vallen onder de CITES bepalingen en dus niet zonder meer mogen worden ingevoerd in Nederland (Europa). Daarnaast dienen alle trofeeën te zijn schoongemaakt volgens de EU regels en dienen huiden minstens 14 dagen gedroogd te zijn. U mag een trofee meenemen als hiervan een veterinair certificaat en een exportvergunning heeft van de Namibische overheid (MET).  Let er op dat bij binnenkomst in Europa belasting (BTW) dient te worden betaald over de trofeeën.

Wing shooting

Buiten de officiële “wing shooting season” mogen er per soort 2 vogels geschoten worden die vermeld staan op de vergunning. Gedurende de wing shooting seaon is het toegestaan om meer dan 2 vogels van een toegestane soort te schieten.

Meer informatie

Namibia Professional Hunting Association: http://www.napha-namibia.com/home/