05:50
21:39
Nachtmodus

Zuid-Afrika

Jachtreizen vormen voor Zuid-Afrika een belangrijke bron van inkomsten. Buitenlandse jagers leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behoud en het beheer van de daar voorkomende diersoorten. Mede dankzij de (commerciële) jacht heeft het land een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van soorten die elders ernstig bedreigd zijn of werden. In het verleden was het vrij eenvoudig om met een jachtwapen naar Zuid-Afrika te reizen. Met de invoering van de nieuwe Wapenwet in 2004 is daar echter verandering in gekomen. Het is daarom van belang de navolgende informatie ter harte te nemen.

SAPS 520

Om Zuid Afrika met een wapen binnen te reizen dient u zich te melden bij het Firearms Office op de luchthaven. Daar dienen een aantal formaliteiten te worden vervuld. U overhandigt aan de politieambtenaar in het Firearms Office het zorgvuldig en met zwarte inkt ingevulde SAPS 520 formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de site van de Zuid Afrikaanse politie:  www.saps.gov.za/. U vult in de delen D, E (1-25.4), G, I, J maar ondertekent het formulier niet! Pas in aanwezigheid van de politieambtenaar in het Firearms Office op de luchthaven ondertekent u dit formulier! Eerder ondertekenen of het met blauwe inkt invullen geeft het risico van ernstige vertraging die kan oplopen tot 12 uur, zo ondervonden enkele leden!

Identiteit en vluchtgegevens

U dient een geldig paspoort en retour ticket bij de dient dit bij het Firearms Office op de luchthaven te tonen.

Eigendom

Aan de hand van uw Nederlandse jachtakte en/of een Europese vuurwapenpas dient u aan te tonen de eigenaar te zijn van het wapen.

Uitnodiging

Het is noodzakelijk de officiële uitnodiging van de professionele jager, de Hunting Outfitter te tonen. Ook als u naar uw eigen terrein, naar vrienden of familie gaat om te jagen dient u een dergelijke uitnodiging (Invitation Letter) te tonen.

In de Invitation Letter dienen de volgende zaken opgenomen te zijn:

 • Volledige naam, adres en andere contactgegevens van de Hunting Outfitter,
 • Data en locaties waar gejaagd gaat worden, –   bevestiging door de Hunting Outfitter dat u gaat jagen met de wapens die u naar Zuid Afrika wil invoeren.

Motivation Letter

U dient (in het Engels) een brief op te stellen, de zgn. Motivation Letter, waarin u schrijft het wapen tijdelijk in te voeren met als doel te jagen. Geef daarbij ook de plaats waar gejaagd gaat worden en de te bejagen soorten op.

Een mogelijke tekst is: I, the undersigned , confirms herewith that I will temporarily import the following firearms into the Republic of South Africa: (invullen de gegevens van het wapen, merk, kaliber, nummer) The purpose of this is to go hunting in (invullen de gegevens waar u gaat jagen), where I will be hunting the following specie(s)(invullen de soorten die bejaagd gaan worden). Plaats en datum , gevolgd door uw handtekening en uw adresgegevens.

Proof of Export

Ten slotte dient u een Export document te overleggen, de Proof of Export. Dit dient een door de Nederlandse overheid (politie of douane) afgestempeld document te zijn. Vraag hiervoor geen Consent van Uitvoer of een Uitvoervergunning aan! Een Consent of vergunning dient er namelijk voor om een vuurwapen uit de Nederlandse vuurwapenadministratie uit te schrijven. U zou dan vervolgens niet meer met dit wapen in Nederland terug kunnen komen!

Wij adviseren u om zelf een brief in het Engels op te stellen met de navolgende tekst: TO WHOM IT MAY CONCERN This is to confirm that according to the law of the Netherlands the legal holder of the firearm permit (Jachtakte) in the Netherlands and of the European Firearms Pass is permitted to temporarily export and re-import his/her firearms mentioned in these documents for non-commercial purposes without any other permit in and outside the European Union.

Deze brief dient door een officiële instantie, bij voorkeur door de politie in uw woonplaats te worden afgestempeld. Wij adviseren u uw eigen politie te vragen deze brief af te stempelen.

Temporary Import Permit

Wanneer alle papieren in orde worden bevonden ontvangt u de tijdelijke import vergunning voor uw wapen(s).\

Overige informatie

De Zuid Afrikaanse politie attendeert  nog op de volgende zaken:

 • Er mogen niet meer dan één vuurwapen per kaliber en 200 patronen per vuurwapen worden ingevoerd. Een uitzondering hierop vormen hagelgeweren, waarbij meer dan één wapen per kaliber wordt toegestaan met het doel om vogels te jagen, op voorwaarde dat bij het SAPS Gun Office een duidelijke geschreven motivatie wordt overlegd waarom meer dan één wapen noodzakelijk is.
 • Vuurwapens dienen een serienummer van de producent te bevatten of een ander merkteken waaraan het wapen geïdentificeerd kan worden. Het serienummer moet op de voorgeschreven wijze zijn ingestempeld in de loop of het slot van het  geweer.
 • Verboden in te voeren zijn volledig automatische wapens, semi-automatische wapens, vuistvuurwapens voor zelfverdediging, wapens die onder militaire categorieën vallen

Zeker in tijden waarin veel jagers Zuid Afrika bezoeken kan het aan het loket van het Firearms Office druk zijn met jagers uit de hele wereld die een Permit aanvragen. De politie adviseert daarom zeker in het geval van aansluitende vluchten ruim tijd hiervoor in te plannen (5 uur).

De Zuid Afrikaanse politie wijst er met nadruk op dat deze procedure kosteloos afgehandeld dient te worden en dat er dus geen geld voor gevraagd, noch door de gastjager geboden mag worden.

Bij aankomst op het vliegveld van Johannesburg

 1.  Ga door de paspoortcontrole ongeacht in welke terminal u binnenkomt (Meestal SAA en zijn partners in Terminal 2 en alle andere maatschappijen in Terminal 1).
 2. Haal de bagage op bij de aangewezen band en ga vervolgens naar de Helpdesk van de maatschappij om de vuurwapens op te halen en het ontvangstbewijs te tekenen.
 3.  a. Voor bezoekers met vuurwapens die aankomen in Terminal 2: Ga naar de South African Police Service Firearms Office en volg het ‘office’ bord. (NB: Ga nog niet naar de Customs (douane).
 4. b. Voor bezoekers met vuurwapens die aankomen in Terminal 1: Een vertegenwoordiger van de vliegmaatschappij of de SAPS dient u te begeleiden naar het Firearms Office dat in Terminal 2 is gevestigd. Onder geen voorwarde dient u dit zonder begeleiding te proberen (NB: Ga nog niet naar de Customs (douane). Er wordt gewerkt aan het openen van een Firearms Office in Terminal 1.
 5. Bij aankomst in het SAPS Firearm Office dienen bovengenoemde bescheiden gereed te worden gehouden.
 6. Na ontvangst van het temporary import permit gaat u naar Customs, Red Zone (de rode zone bij de douane) waar u de wapens aangeeft en de douaneformaliteiten afhandelt.

Versie 09 – 2015