05:32
21:39
Nachtmodus

Alpenländische Dachsbracke

Alpenländische Dachsbracken worden vooral ingezet voor de nazoek op grofwild. Deze robuuste, gespierde honden hebben een dapper karakter. Hun onverschrokken persoonlijkheid maakt ze zeer geschikt voor de nazoek op wilde zwijnen. Net als de teckel zijn deze brakken door hun korte poten wendbaarder dan staande honden, wat met name bij het stellen van een wild zwijn van pas komt. Alpenländische Dachsbracken hebben dankzij hun iets grotere formaat meer kracht dan Teckels. Het luid-opspoor (blaffen) dat bij Teckels sterk aanwezig is, hebben deze brakken minder. Alleen als ze het spoor volgen of als er thuis aangebeld wordt, zult u ze horen blaffen.

Vanwege hun enorme jachtpassie zijn Alpenländische Dachsbracken geen honden voor onervaren voorjagers. Hebben deze honden hun buit gevonden, dan beschouwen ze het als hun taak om de prooi te bewaken tegen andere mensen en honden terwijl ze wachten op de voorjager. In hun land van herkomst, Oostenrijk, wordt de Alpenländische Dachsbracke in de bergen ingezet op gemzen en herten.

Deze dasbrakken kunnen ook ‘brakkeren’, een jachtmethode die uitgaat van de vaste standplaats van haarwild. De brakken sporen het wild op en bejagen het zolang luid op het spoor tot het naar zijn oude standplaats terugkeert. Daar kan het wild vervolgens door op strategische plekken opgestelde jagers geschoten worden. Voor deze jachtvorm moeten de honden beschikken over een enorme spoorwil en spoorzekerheid. Vooral in moeilijk toegankelijke gebieden als moerassen was brakkeren vroeger de enige succesvolle manier van jagen.

Algemene kenmerken

Afmetingen

Reuen hebben een schouderhoogte van 37-38 cm en teven van 36-37 cm.

Beharing

De zelfreinigende vacht is kortharig en bestaat uit een harde, dikke bovenvacht en een wollige, dichte ondervacht. U heeft er weinig onderhoud aan, alleen tijdens het verharen moet u de hond borstelen.

Kleur

Alpenländische Dachsbracken komen voor in donkerrode hertenkleur afgewisseld met of zonder zwarte haren. Ze
zijn er ook in het zwart met duidelijke rood-bruine aftekeningen op hoofd, borst, poten, voeten en de onderkant van de staart. Het zogenaamde ‘Vieräugl’ met bruine aftekeningen boven beide ogen is toegestaan, net als een witte vlek op de borst.

Algemene karaktereigenschappen

Deze intelligente honden leren heel snel. Ze hebben een aangeboren aanleg voor de jacht en een moedig karakter.
Alpenländische Dachsbracken kunnen slecht tegen lichamelijke correcties en zijn gevoelig voor een harde
training. Heeft u een goede band met ze opgebouwd, dan wijken ze niet van uw zijde.

Rasspecifieke problemen

Het doorfokken op bepaalde eigenschappen is bij dit ras nauwelijks gebeurd, waardoor Alpenländische Dachsbracken voor zover bekend geen gezondheidsproblemen kennen.

Criteria Alpenländische Dachsbracken

Geschikt als huishond

U kunt deze honden zowel in huis als in een tocht- en vochtvrije kennel buitenshuis houden. Vergeet echter niet dat Dachsbracken graag bij hun voorjager zijn. Een eigen plek is belangrijk voor ze.

Sociale omgang

(Andere huisdieren / kinderen)
Alpenländische Dachsbracken zijn niet geschikt voor elk gezin. Bij (voor)jagers die rekening houden met hun passie komen ze het best tot hun recht. Tegenover hun eigen gezinsleden en bekenden zijn deze honden vriendelijk, maar ze zijn terughoudend naar onbekenden. U moet rekening houden met hun prooidrift: laat ze wennen aan andere huisdieren. De omgang met kinderen verloopt prima, zeker als ze ermee zijn opgegroeid.

Hanteerbaarheid / trainen & opvoeden

Een Alpenländische Dachsbracke is geen hond voor onervaren (voor)jagers. Ze hebben veel doorzettingsvermogen en een sterke eigen wil. Reken erop dat u ze minimaal een keer in de twee weken moet trainen. Train deze honden niet met fysieke dwang, belonen en aanmoedigen is beter. Bij teveel dwang blokkeren ze. Dasbrakken zijn gespitst op het vormen van een team met de voorjager. Heeft u dat voor elkaar, dan staan ze goed onder appèl. Door hun handzame formaat kunnen deze honden gemakkelijk mee op de hoogzit.

Beweging / woonomgeving

Als u ze voldoende geestelijke uitdaging biedt door minstens een keer per twee weken met ze op jacht te gaan
of ze te trainen, is dit ras een relaxte hond in huis. Ze naast de fiets laten meelopen voor hun beweging is door hun lichaamsbouw niet aan te raden. Een dagelijkse wandeling van minstens een half uur is dat zeker wel.

Waakzaamheid / houding naar onbekenden

Door hun terughoudende opstelling naar onbekende personen en honden, zijn ze in huis zeer waakzaam. Als onbekend bezoek de hond de tijd geeft om uit zichzelf naar hen toe te komen, dan gaat dat vrijwel altijd goed.

Generalist of specialist

Voor welk type jacht het meest geschikt Alpenländische Dachsbracken zijn gespecialiseerd als zweethond en worden in het buitenland ook ingezet tijdens drijf- en drukjachten, waarbij ze door hun vasthoudende aard uitermate geschikt zijn om zwijnen uit de dekking te drijven. Ze zijn zeer scherp op de vos. In het zweetwerk zijn het rustige, bedachtzame werkers, en daardoor zeer secuur en spoorvast.

‘Will to please’ / graag willen werken

Deze honden willen zeer graag werken voor hun baas. Door hun passie voor de jacht zijn het doorzetters die niet
snel opgeven. Deze dasbrakken genieten enorm van het werken als team en ze zijn daarom erg gericht op samenwerken met hun voorjager.

Bloedlijnen / jachtpassie

Dit ras kent alleen maar werklijnen. Alpenländische Dachsbracken worden geboren als werkhond.

Karakter baas voor dit ras

De baas van een Alpenländische Dachsbracken moet veel ervaring hebben in het trainen van jachthonden en
duidelijk grenzen aan kunnen geven. Van dit ras is bekend dat ze blokkeren bij teveel druk, u krijgt dan geen contact
meer met de hond. De baas moet bereid zijn door beloning en rust een relatie op te bouwen. Verwacht geen klassieke baas-hond relatie: deze dasbrakken gehoorzamen, maar kennen geen absolute volgzaamheid.

Rasvereniging

Nederlandse Brakkenclub

De rasvereniging voor de Alpenländische Dachsbracken is de Nederlandse Brakkenclub. Annelies van Beersum is contactpersoon voor dit ras bij de Nederlandse Brakkenclub.

Ga naar de website van de Nederlandse Brakkenclub

Deze informatie verscheen eerder in vakmagazine De Jager, in de serie ‘De jachthond in de Nederlandse jachtpraktijk’. Samenstelling: Judith Habets.