Zon op
08:35
Zon onder
16:23
Nachtmodus

Verenigingsstatuten

Verenigingsstatuten

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2015 werden de voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging vastgesteld. De statuten werden vervolgens bij de notaris gepasseerd. Hiermee werd de wijziging van de structuur vastgelegd waaraan in de voorgaande drie jaar werd gewerkt. In de loop van 2015 werden de wijzigingen doorgevoerd en medio 2016 zal de vereniging overal in de nieuwe werkwijze actief zijn.

Achtergrond van de gewenste wijziging was de noodzaak om sneller en efficiënter te kunnen werken, zoals van een moderne vereniging mag kunnen verwerkt.

>  Download de statuten van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging