Zon op
07:37
Zon onder
19:22
Nachtmodus

2.2 Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

2.2 Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)

Met deze overeenkomst kan een grondgebruiker de schriftelijke toestemming geven ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18) aan een jager(s). Deze toestemming is pas geldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op handtekeningen, datum van ondertekening en omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal)

>  Download formulier 2.2 - Toestemming beheer en schadebestrijding – Jachtaktehouder(s)