Zon op
06:37
Zon onder
18:53
Nachtmodus
Laatst bijgewerkt op 21 dec 2018

Dossier: Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

20 maart 2019 gaan de Nederlanders weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijke mijlpaal voor  alle mensen die samen het Nederlandse buitengebied vormgeven. Ons landschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo gaat het met een aantal diersoorten zoals ganzen, reeën en zwijnen extreem goed, terwijl weide- en akkervogels dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en veiligheid, maar de biodiversiteit op het boerenland staat onder druk.

Laatst bijgewerkt op 13 dec 2018

Dossier: Afrikaanse varkenspest (AVP)

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijk virus voor gehouden varkens en wilde zwijnen. Een uitbraak in Nederland heeft grote gevolgen voor de economie, de jacht en terreingebruik voor recreanten.

Laatst bijgewerkt op 07 sep 2018

Dossier: Landbouwschade voorkomen

Zwijnen, edelherten, dassen en ook zeker ganzen. Ze lopen in steeds grotere getale rond in onze provincies. En die grote hoeveelheid wild zorgt voor steeds meer schade bij agrariërs.

Laatst bijgewerkt op 07 sep 2018

Dossier: Weidevogels

Voor de bescherming van weidevogels is een goede inrichting van gebieden een belangrijke voorwaarde. Op de korte termijn mislukt echter 30 – 40% van de nesten door predatie en wordt 60-75% van de kuikens gegrepen door roofdieren.

Laatst bijgewerkt op 07 sep 2018

Dossier: Nieuwe Nationale Wildlijst

De wet verplicht jagers om in hun jachtvelden – die samen 80% van het Nederlandse landschap beslaan – te streven naar een 'redelijke wildstand' voor de diersoorten op de Nationale Wildlijst.

Laatst bijgewerkt op 17 dec 2018

Dossier: Veiligheid buitengebied

Omdat jagers bijzonder veel uren buiten doorbrengen, functioneren zij in veel gevallen als gratis ogen en oren voor de overheid. Zo helpen zij bij het voorkomen van afvaldumpingen, rapporteren zij de eerste tekenen van misdrijven, werken zij op diverse plaatsen samen met politie om stroperij te melden.