Zon op
05:35
Zon onder
21:53
Nachtmodus

Wat moet een jager regelen voor het aanvragen van zijn eerste jachtakte?

Wanneer een jager voor het eerst een jachtakte gaat aanvragen moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden;

  1. Diploma jagen met het geweer
  2. gelegenheid tot jagen
  3. jachtverzekering
  4. Een optie op tenminste 1 wapen
  5. Een wapenkluis om de wapen(s) deugdelijk in te kunnen opbergen

Gelegenheid tot jagen

Voor het aanvragen van een Nederlandse jachtakte moet de jager kunnen aantonen dat hij gelegenheid heeft tot jagen in Nederland. Tijdens de jachtcursus zijn alle mogelijkheden hiervoor behandeld. Hier worden alleen de 3 meest voorkomende mogelijkheden beschreven.

  1. Een eigen jachtveld.
  2. Een ingezelschapsverklaring (artikel 3.20 lid 4 onder a. verklaring).
  3. Een buitengezelschapsverklaring (artikel 3.20 lid 4 onder b. verklaring).

De benodigde formulieren kunt u downloaden van deze site.

Jachtverzekering

Voor het aanvragen van een jachtakte moet u een jachtaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U kunt deze aanvragen bij verzekeringsmaatschappij AON, tel.nr. 071 – 3643100 (doorkiesnummer 6) of jagers@aon.nl.

Een optie op een wapen

Voor het aanvragen van een jachtakte dient u tenminste op 1 wapen een optie tot koop te hebben via een wapenhandel of een via een andere jager. De reden hiervan is dat de politie geen akte kan afgeven zonder een wapen(nummer).

Wanneer u een optie tot koop heeft bij een wapenhandelaar krijgt u van deze een document waarmee u naar de politie kunt gaan voor de akte. In het geval dat u een optie heeft voor een wapen via een  andere jager dient u het wapennummer, merk en kaliber van dit wapen te noteren en hiermee naar de politie te gaan.

Daarnaast kunt u ook een wapen als medegebruik op de akte laten zetten. Hierbij mag u het wapen van een andere jager (hoofdhouder) gebruiken. Het bewuste wapen mag alleen in de kluis van de hoofdhouder worden opgeborgen en mag alleen door de medegebruiker worden opgehaald om te gaan jagen. Bij uw aanvraag geeft u dan aan dat het om medegebruik gaat en zet hierbij dan ook het wapennummer, merk en kaliber bij.

Wapenkluis

Nadat u stap 1 t/m 4 heeft geregeld kunt u de aanvraag doen voor de akte. De politie zal echter voordat u de akte krijgt en uw wapens kunt ophalen bij u thuis komen kijken of u een deugdelijke kluis heeft om de wapen(s) in op te bergen. Omdat er op sommige wapenkluizen een lange levertijd zit raden wij u aan om deze tijdig te bestellen/halen. Tevens dient de kluis deugdelijk verankerd te worden in de woning voordat de politie komt controleren tenzij deze 200 kg of meer weegt. De kluis dient specifiek voor dit doel (wapens) gemaakt te zijn of hieraan gelijkwaardig waarbij er een apart afsluitbaar deel is voor de munitie of een aparte kluis voor de munitie moet zijn.

Het WM 32 inlichtingenformulier

Alle jagers zijn verplicht om een inlichtingenformulier in te vullen wanneer zij hun jachtakte aanvragen of verlengen. Het gaat om een eigen verklaring van de aanvrager waarmee de politie een indruk krijgt van het risico van iedere individuele aanvraag. Tevens geeft de jager namen van drie referenten op: één referent uit huiselijke kring (denk aan een familielid 1ste graad, vriend, huisgenoot, buurman of collega) , een ander uit de jachtwereld (denk aan een (bestuurs-) lid van de WBE, een andere jachtaktehouder of een jachtcombinant), en nog een derde referent naar keuze (als referent 1 of referent 2, dus iemand die wel voldoet aan een van die omschrijvingen).

Aanvragen

Voor het aanvragen van de jachtakte, dient u contact op te nemen met de afdeling korpscheftaken van politie van de plaats waar u bent ingeschreven.  U kunt deze bereiken via het algemene politienummer 0900 – 8844

Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.