Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Is het duur om lid te worden van de Jagersvereniging?

Nee, beslist niet. Vergeleken met beroepsverenigingen is de Jagersvereniging zelfs spotgoedkoop. Voor nog geen anderhalve kop koffie of glas bier per week kunt u er als (voor)jager op rekenen dat uw belangen worden verdedigd.

Om de politieke belangenbehartiging goed te kunnen uitvoeren, is een ecologische onderbouwing nodig. De afdeling ecologie houdt zich o.a. bezig met tellingen en afschot van dieren om op die manier trends te kunnen vaststellen, geeft ondersteuning bij de totstandkoming van beheerplannen en doet onderzoek naar dierpopulaties. Daarnaast moet het verhaal van de Jagersvereniging ook juridisch kloppen. Onze vereniging heeft daarvoor een fulltime een jurist in dienst.

Bovendien kent het Landelijk Bureau een afdeling juridische zaken waar u terecht kunt met allerhande vraagstukken op het gebied van jacht, een afdeling communicatie die de contacten onderhoud met de media en ervoor zorgt dat de jacht op een objectieve manier in beeld wordt gebracht. Tenslotte ontvangen leden ons vakmagazine De Jager die geheel in eigen beheer wordt samengesteld. Dit alles heeft zo zijn prijs, maar al het geld wordt besteed om de leden te kunnen laten jagen.

Lid worden? Dat kan hier!


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.