05:22
21:57
Nachtmodus

Is er een lidmaatschap voor senioren, studenten of belangstellenden?

Personen tot 18 jaar kunnen bij ons jeugdlid worden. Zij betalen de helft van het lidmaatschap. Voor inwonende gezinsleden kennen we een gezinslidmaatschap. Een gezinslid betaalt ook de helft van het contributiebedrag, maar ontvangt vakmagazine De Jager niet omdat deze al wordt ontvangen door het hoofdlid. De overige diensten blijven wel beschikbaar voor iemand met een gezinslidmaatschap zoals verzekeringen en e-mail nieuwsbrieven e.d.

Andere vormen van lidmaatschap zoals enkel een abonnement op de Jager zijn niet mogelijk. Door de complexiteit van diensten die worden aangeboden is het niet mogelijk om andere vormen van lidmaatschap aan te bieden.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items