05:22
21:58
Nachtmodus

Is een jachtkansel of hoogzit bouwvergunningsplichtig?

Een jachtkansel of hoogzit is niet vergunningsplichtig als deze mobiel is en tenminste eens per jaar verplaatst wordt. In de overige gevallen dient u navraag te doen bij de gemeente waar de jachtkansel of hoogzit geplaatst gaat worden of hiervoor een bouwvergunning nodig is.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items