05:50
21:39
Nachtmodus

Hoe is de jacht in Frankrijk geregeld?

Hoe is de jacht in Frankrijk geregeld?
Om als Nederlander in Frankrijk te kunnen jagen dient de Nederlandse jachtakte in Frankrijk te worden gevalideerd. Dit gebeurt door een officieel erkende Franse instantie of organisatie, bijvoorbeeld de Fédération Nationale des Chasseurs of de departementale jagersverenigingen 1). Bij deze instantie of organisatie vraagt u het betreffende aanvraagformulier aan en stuurt dit ingevuld en met de benodigde betaling retour. Het eenvoudigste is dit door uw Franse gastheer te laten verzorgen. De kosten van het valideren van de Nederlandse akte zijn afhankelijk van het departement, de gekozen periode en de wildsoorten waarop men wil jagen en variëren van € 200,- tot € 310,-

Bij een tijdelijke validatie kan men kiezen uit een periode van 9 aaneengesloten dagen of van 3 aaneengesloten dagen. Kiest men voor 9 dagen dan kan men deze slechts éénmaal per jaar aanvragen. De driedaagse validatie kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. Het is ook mogelijk om de Nederlandse jachtakte voor de periode van één jaar te valideren. Anders dan in het verleden hoeft men voor deze jaarvalidatie geen Frans jachtexamen af te leggen.

Waarschuwing De validatie van de Nederlandse jachtakte mag niet gebeuren op de originele jachtakte. Dit kan uw akte namelijk ongeldig maken! Gebruik hiervoor een kopie.

Overige informatie Om aan te tonen dat men in Frankrijk is verzekerd, dient men een bewijs te overleggen dat men is verzekerd bij een in Frankrijk gevestigde maatschappij. Leden van de Jagersvereniging die bij de AON een jachtaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten kunnen bij AON een dergelijk bewijs aanvragen. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

Altijd wanneer u met een wapen reist door de landen van de Europese Unie is een Europese vuurwapenpas (EVP) vereist. Deze pas kunt u aanvragen bij de afdeling Korpscheftaken van politie waar u ook uw jachtakte verlengd. Tevens is een schriftelijke uitnodiging of een jachtakte van het land van bestemming nodig om aan te tonen waarom u met het wapen op reis bent.

 

Het jachtseizoen is in Frankrijk afhankelijk van de wildsoort en het departement. Belastingvrij en zonder formaliteiten kunnen twee jachtgeweren en 100 patronen per geweer naar Frankrijk vervoerd worden. De ingevoerde patronen hoeven niet weer te worden uitgevoerd.

De kalibers .30-06, .308 en 8x57JS zijn in Frankrijk niet langer verboden. De enige kalibers die nog verboden zijn worden genoemd in artikel 2 rubrique 3 en dat zijn:  7,62 × 39; 5,56 × 45; 5,45 × 39 Russian; 12,7 × 99; and 14,5 × 114. Deze kalibers worden veelal gebruikt in machinegeweren en/of aanvalswapens en bijna nooit in jachtwapens (m.u.v. de 5,56 x 45, gelijk aan de .223 Rem).

In aanvulling op bovenstaande informatie kunnen wij u het volgende meedelen.

In tegenstelling tot de Nederlandse situatie behoort het  jachtrecht  niet automatisch aan de grondeigenaar/gebruiker. Over het algemeen zijn namelijk alle jachtgebieden in beheer van de ACCA (de lokale jagersvereniging). Daarbij geldt dat gebieden kleiner dan 20 ha verplicht altijd zijn verhuurd via de ACCA. Gebieden groter dan 20 ha zijn alleen bij uitdrukkelijk aangeven door de eigenaar/gebruiker niet aan de ACCA.

Contracten met ACCA hebben een looptijd van 6 jaar en worden automatisch verlengd. Om gebieden uit de ACCA contracten te halen, dient de jacht  minimaal 3 jaar tevoren opgezegd worden, via een bij de notaris op te stellen verklaring.

Het Nederlands jachtdiploma is in Frankrijk niet erkend. Om een ‘normale’ Franse jachtakte te verkrijgen dient dus het Frans jachtexamen afgelegd te worden.

Elk arrondissement heeft eigen bepalingen m.b.t. bejaagbare soorten, jachtmethoden, populatiebeheersbepalingen etc.

1) De adressen van de verschillende departementale jagersverenigingen zijn te vinden op het internet: http://chasseurdefrance.com/

 

Versie 11-2022


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items