06:29
20:45
Nachtmodus

Jaco Geurts

CDA: “CDA is voor duurzaam faunabeheer en het duurzaam oogsten uit de natuur”

Reactie Jaco Geurts

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Wij kiezen voor een gezonde toekomst voor de landbouw, tuinbouw en visserij in ons land. Met hun vakmanschap en innovatie is een versnelling van de verduurzaming haalbaar. In een goede balans met de natuur, het landschap en de omgeving om hen heen. CDA is voor duurzaam faunabeheer en het duurzaam oogsten uit de natuur. Daarnaast doen jagers met kennis van lokale omstandigheden ook tellingen, beschermen zij nesten van weide- en akkervogels en verjagen zij wild uit gras of mais bij de oogst. Zij zijn ook de oren en ogen in het veld.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

We zien de jaarlijkse uitgekeerde faunaschade met tientallen miljoenen euro’s toenemen en constateren dat de daadwerkelijke schade nog veel hoger ligt. Er is terecht een grote behoefte om ervoor te zorgen dat het faunabeheer meer gericht moet zijn op het voorkomen van faunaschade. Bovendien moet het systeem van aanvragen en toekennen van faunaschade makkelijker. Als nationaal beleid daaraan bijdraagt steunen wij dat. Een al eerder aangenomen voorstel van het CDA dient nu echt spoedig in samenspraak met de provincies uitgevoerd te worden.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van het CDA