05:50
21:39
Nachtmodus

Europese Parlementsverkiezingen: wat betekent de rechtse wending voor jagers?

Tussen 6 en 9 juni vonden in 27 Europese Unie lidstaten de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) plaats. De uitslag maakt duidelijk dat het EP rechts-conservatiever zal worden dan voorgaande jaren. Of dat voor jagers een goede zaak is, zal per dossier afgewogen moeten worden.

Wat cijfers: De opkomst voor deze EP verkiezingen waren sinds 1994 niet meer zo hoog als dit jaar 2024 (46,2 %). Het totale aantal leden van het Europees Parlement is gestegen tot 720, tegen 705 in de afgelopen zittingsperiode. De voorlopige resultaten op het moment van schrijven: de Europese Volkspartij (EPP, centrumrechts) heeft 186 zetels en de Socialisten & Democraten (S&D, centrumlinks) 134 zetels. RENEW (liberalen) 79 zetels, dat is een daling van 22% ten opzichte van de vorige termijn. Deze drie groepen blijven in de huidige legislatuur (2024-2029) de grootste.

De Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, rechts) zagen een lichte stijging en behaalden 73 zetels. De fractie Identiteit en Democratie (ID, extreemrechts) kende een stijging van 8% en behaalde 58 zetels. De Groenen (Greens/EFA) verloren 19% van hun zetels en hebben nu 53 zetels, terwijl ‘Links’ (GUE/NGL) 36 zetels kreeg. Voor meer informatie (ook over de groep politici die niet bij een politieke groep aangesloten zijn), kun je kijken op de website van het Europees Parlement: Resultaten Europese verkiezingen 2024.

Afbeelding afkomstig van https://results.elections.europa.eu/nl/

Wat betekent dit nu voor jagers?

De Europese koepelfederatie voor jagersverenigingen FACE zal nu aan de slag gaan om een relatie op te bouwen met de nieuwe Europarlementariërs, waarvoor zij onder andere een campagne zullen opzetten om de politici steun te laten toezeggen voor de ‘Intergroup biodiversity, hunting, countryside’. Het zou gesteld kunnen worden dat conservatieve politici meer geneigd zijn om jagers en Europese jachtcultuur te steunen. Hopelijk kunnen zij, ondersteund door de expertise van FACE en nationale jagersverenigingen, gezamenlijk met de progressieve partijen ook tot goed beleid komen op gebied van gezonde natuur en biodiversiteit.

Het ‘kabinet’ van de Europese Commissie (EC) zal gevormd worden door Eurocommissarissen, die naar verwachting eind 2024 bekend zullen worden gemaakt. Het is momenteel de vraag of Von der Leyen herverkozen wordt (naar verwachting zal dit na de zomer gebeuren), en van welke politieke groepen zij steun krijgt. Dit zal van invloed zijn op de ‘kleur’ van het EC beleidsprogramma voor 2024-2029 (en op de benoeming van de Eurocommissaris voor Milieu).

Vijf jaar geleden werd Von der Leyen (EPP) na de EP verkiezingen van 2019 voorzitter van de Europese Commissie met steun van S&D, Renew en de Groenen, wat leidde tot de ambitieuze Green Deal. Voor de komende ambtstermijn wordt verwacht dat Von der Leyen en de EPP minder de nadruk zullen leggen op groen beleid, zoals natuurherstel. Von der Leyen (EPP) zou nu mogelijk in functie kunnen blijven met steun van S&D en Renew, maar zonder de Groenen. Als alternatief zou ze steun kunnen zoeken bij rechtse partijen. Wanneer de kandidaat-Eurocommissarissen bekend worden gemaakt, zullen zij voor aanstelling eerst door Europarlementariërs ‘overhoord’ worden op begrip van de dossiers. In het Nederlandse politieke proces is dit ‘verhoor’ nu naar Europees voorbeeld ook ingevoerd.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws