05:50
21:39
Nachtmodus

Vereniging Wildbeheer Veluwe

De Vereniging Wildbeheer Veluwe is jaarrond op vele fronten actief. Soms zichtbaar en vaak onzichtbaar. Zo verzorgen wij naast tellingen ook de monitoring van het afgesproken getalsmatige beheer van grofwild op de Veluwe. Jaarlijks verzorgen wij de rapportage van het uitgevoerde beheer, de evaluatie en conclusie van de resultaten en het advies voor het uit te voeren beheer in het komende jaar. Dit doen we in nauwe samenspraak en overleg met de Faunabeheereenheid en alle overige betrokken partijen.

Samenwerking

Vereniging Wildbeheer Veluwe werkt al 40 jaar samen met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Hun samenwerking bestaat uit onderlinge afstemming over het beheer van grofwild op de Veluwe.

Web: www.verenigingwildbeheerveluwe.nl/