05:50
21:39
Nachtmodus

Valkerij Equipage Jacoba van Beieren

Op dit moment heeft Valkerij Equipage Jacoba van Beieren 171 leden. Zij verzorgt verenigingsactiviteiten (wildavond, barbecue enz) en communiceren informatie naar onze leden met betrekking tot jachtdagen en interessante evenementen die aansluiten op de valkerij. Daarnaast is men aangesloten bij het NOVO, en draagt Equipage Jacoba van Beieren bij aan de Aspirantenavonden, moduleavonden en andere onderdelen van de jachtopleiding zodat leden hun valkerij-akte op een verantwoorde en betrouwbare manier kunnen behalen. Ook is Equipage Jacoba van Beieren aangesloten bij de IAF (international association of falconry) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de valkerij wereldwijd.

Voor verdere informatie met betrekking tot de activiteiten en geschiedenis (het ontstaan en de visie/missie) verwijst men u graag door naar onze webpagina.

Samenwerking

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waardeert de samenwerking met Valkerij Equipage Jacoba van Beieren omdat het jachtbedrijf ondersteuning kan krijgen m.b.t. het invulling geven van populatiebeheer en schadebestrijding. Ook daar waar de jachtvelden kleiner zijn dan 40 ha of daar waar het niet gewenst is om met een vuurwapen op te treden.

Web: www.valkerij-equipage-jvb.nl/