05:33
21:38
Nachtmodus

Vereniging Het Ree

Vereniging Het Ree streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland.

Naar schatting leven ruim 100.000 reeën in Nederland. Jaarlijks vinden er meer dan 10.000 aanrijdingen met reeën plaats. Deze getallen geven glashelder aan dat er een verstandig beheer plaats moet vinden. Vereniging het Reewild probeert hier met partnerorganisaties en haar 3.300 leden een invulling aan te geven.

Samenwerking

De samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersverenging is een natuurlijke. Het duurzaam beheer van populaties is een belangrijk gegeven waar de Vereniging Het Ree haar specialisme van heeft gemaakt. De kennisuitwisseling die tussen beide organisaties plaatsvindt heeft aan beide organisaties een positieve bijdrage geleverd.

Web: https://hetree.nl/