05:23
21:58
Nachtmodus

Platform WaterRecreatie

Het Platform Waterrecreatie wil door samenwerking, kennis- en informatie-uitwisseling Waterrecreatie een zo sterk mogelijke positie geven waarbij zowel het economisch belang daarvan wordt benadrukt als ook de logische samenhang met een verantwoord natuurbeheer en –beleid. Recreatie en Natuur worden daarbij als een onlosmakelijk geheel gezien.

Het Platform WaterRecreatie wil:
• Samenwerking tussen de aangesloten leden verbeteren, onder meer door onderling informatie uit te wisselen en overleg met elkaar te voeren over actuele zaken. Doel is om bij het behartigen van de belangen van de watersporters steeds in een zo breed mogelijke coalitie op te treden.
• Standpunten afstemmen en zo mogelijk (mede) namens andere organisaties optreden. Daardoor kunnen de aangesloten organisaties meer bereiken.

De grote groep georganiseerde watersporters en waterrecreanten die het Platform Waterrecreatie vertegenwoordigt, heeft Nederland veel te bieden. Het is een economisch belangrijke sector (jaaromzet: €7,8 miljard!), in grootte vergelijkbaar met de binnenvaart in Nederland.

Samenwerking

De Jagersvereniging werkt samen met het Platform Waterrecreatie (15 organisaties) in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Vanaf 2007 bundelt hier een breed spectrum van belangenbehartigende organisaties op het gebied van recreatieve beleving in de natuur hun krachten.

Web: www.platformwaterrecreatie.nl