05:23
21:58
Nachtmodus

ORWEJA

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Jagerserveniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

De Commissie Jachthonden heeft het samenstellen van reglementen, het verstrekken van vergunningen voor resp. jachthondenproeven en veldwedstrijden en de opleiding en het examen van keurmeesters gedelegeerd aan deze twee technische subcommissies.

De voorzitters van de beleidscommissies en de technische commissies maken deel uit van de Commissie Jachthonden tezamen met de onafhankelijk voorzitter van de Commissie Jachthonden en twee vice-voorzitters, een namens de Raad van Beheer en een namens de Jagersvereniging. ORWEJA heeft een ambtelijk-secretaris.

Samenwerking

De ORWEJA bestaat uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) en de Jagersvereniging. Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters. De samenstelling, de taak, werkwijze en verantwoordingsplicht van deze commissie is geregeld in de Instructie ORWEJA.

Web: www.orweja.nl/orweja/