06:27
20:46
Nachtmodus

NVR

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Om de kwaliteit en integriteit van Rentmeesters NVR te waarborgen, hanteert de NVR een streng toelatingsbeleid. Eenmaal lid van de vereniging moeten Rentmeesters NVR zich houden aan de Gedragscode en aan de regels voor Permanente Educatie. Door de Gedragscode en het toezicht van de Stichting Rentmeesterskamer zijn de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd.

Samenwerking

De Jagersvereniging werkt samen met NVR in de Regiegroep Recreatie en Natuur.

Web: www.rentmeesternvr.nl