05:33
21:38
Nachtmodus

Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)

Het DWHC is het centrale aanspreekpunt voor het melden van dood gevonden dieren en een schakel in de ‘One Health’ aanpak van ziekten.

Samenwerking

Om zijn taak goed uit te kunnen voeren (doodsoorzaken onderzoeken, ziekten signaleren en monitoren), is het DWHC afhankelijk van dode dieren die worden aangeleverd door mensen in het veld. Met de opgedane kennis wordt voorlichting en advies gegeven. Hiermee wordt o.a. het bewustzijn vergroot dat ziekten bij wilde dieren grote risico’s met zich kunnen meebrengen voor de gezondheid van mens en dier. Haar netwerk bestaat uit inzenders van dode dieren, samenwerkende organisaties en onderzoeksinstituten, en gebruikers van kennis en expertise.

Web: https://www.dwhc.nl/