06:27
20:46
Nachtmodus

WBE Maasterras draagt bij aan de subsidieverlening voor het uitzetten van de knoflookpad

Binnenkort krijgen de gebieden rond de Steilrand in Belfeld en Brongebied Aalsbeek één van hun karakteristieke bewoners terug: de knoflookpad. De Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek ontvangt ruim € 26.000 subsidie van de provincie Limburg voor het project ‘Herstel van bijzondere natuurwaarden bij de steilrand te Belfeld. Met de knoflookpad als ambassadeur’.

WBE Maasterras is een van de vele vrijwilligers die helpen het gebied Aalsbeek te beheren. Er wordt vanaf de oprichting van SNBA door leden van WBE Maasterras gesnoeid, geharkt, gemaaid, gezaagd, afrasteringen geplaatst etc. “Door de aanleg van kleinschalige weilanden, veedrinkpoelen, hakhoutbosjes en houtsingels ontstond er een 19 ha groot gebied dat de Stichting sinds 2007 integraal beheert. Deze maatregelen leidden onder meer tot de terugkomst van tal van blauwgraslandsoorten (o.a. blauwe zegge, blauwe knoop, moeraskartelblad, beemdkroon, grote pimpernel, duizend guldenkruid en rietorchis), de komst van kranswieren (in drie veedrinkpoelen) en tot het spectaculaire herstel van de kwijnende populatie boomkikkers (een prioritaire soort volgens de Natuurvisie Limburg). Ook soorten als rugstreeppad, levendbarende hagedis, hazelworm, kleine ijsvogelvlinder en staartblauwtje lijken zich permanent in het gebied te hebben gevestigd. De jeugd wordt zo veel mogelijk bij het gebied betrokken en het beheer vindt plaats door de inzet van circa 50 lokale vrijwilligers, waaronder de lokale wildbeheereenheid WBE Maasterras. In een onderzoeksrapport van Alterra (naar de mogelijkheid voor creatie van gemeentelijke natuurmonumenten) heeft de Gemeente Venlo het brongebied van de Aalsbeek in 2016 daarom aangedragen als voorbeeld van een natuurgebied waar de lokale bevolking sterk bij is betrokken”, zo valt te lezen in het projectplan.

Mede door de succesvolle terugkomst van tal van soorten heeft de Provincie besloten om de Stichting nu subsidie te geven om de zeer zeldzame knoflookpad in het gebied uit te zetten. Vanaf komend voorjaar zal de Stichting met hulp van haar vrijwilligers de maatregelen uitvoeren die nodig zijn voor het uitzetten van de knoflookpad.

Persbericht Provincie Limburg: Knoflookpad terug in Steilrand Belfeld en Brongebied Aalsbeek
  • Delen:

Gerelateerd nieuws