05:39
21:31
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Vul de enquête in: evaluatie van invoer-, uitvoer- en doorvoermaatregelen van vuurwapens in Europa

Dit jaar is de Europese Commissie het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel gestart. Om informatie te verzamelen over de huidige regels over invoer-, uitvoer- en doorvoermaatregelen van vuurwapens is de Europese Commissie op 4 juni begonnen met het verzamelen van feedback tegen de vervaardiging van en handel in illegale vuurwapens en munitie. FACE roept haar leden nu op om input te geven over wat jagers vinden van de huidige regels over invoer-, uitvoer- en doorvoermaatregelen van vuurwapens in Europa.

Bij deze evaluatie wordt nagegaan hoe de verkoop van legale vuurwapens op de zwarte markt beter kan worden tegengegaan en hoe beter op de huidige dreigingen kan worden ingespeeld. Dit houdt onder meer in:

  • zorgen voor een uniforme toepassing van het VN-vuurwapenprotocol in de EU
  • zorgen voor een doeltreffende tracering van vuurwapens bij internationale transacties
  • verbeteren van de informatie uitwisseling tussen nationale autoriteiten
  • vergemakkelijken van de legale internationale handel in vuurwapens en zo veel mogelijk verminderen van de administratieve rompslomp voor de industrie

Bij de raadpleging kan iedereen, in de eerste plaats jagers, sportschutters, rechtshandhavingsinstanties en fabrikanten, zijn mening geven en daarmee bijdragen aan een betere onderbouwing van het initiatief.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Vragenlijsten zijn soms in enkele en soms in alle officiële EU-talen beschikbaar. U mag echter altijd in elke officiële EU-taal reageren. Invullen kan tot 11 oktober 2021.

Lees hier meer over het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel

www.ec.europa.eu
  • Delen: