05:22
21:58
Nachtmodus

Verbod e-collar van kracht

Jagersvereniging kaart ontheffing voor jachthonden opnieuw aan

De halsband met apparatuur die geschikt is om stroomstoten af te geven bij honden, de zogenoemde e-collar, is sinds 1 januari 2022 verboden. Dit verbod geldt ook voor honden die in de jachtpraktijk een e-collar nodig hebben. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zal met Henk Staghouwer, de nieuwe LNV-minister, wederom in overleg gaan om de e-collar in de jachtpraktijk te kunnen blijven gebruiken.

Willem Schimmelpenninck, directeur van de Jagersvereniging: “De e-collar is echt een uitkomst om jachthonden tijdens het veldwerk op cruciale momenten uit hun focus te halen. Een fluitsignaal is op zo’n moment soms niet voldoende. Om (verkeers)ongelukken te voorkomen, willen wij ervoor pleiten om een uitzondering te maken voor het gebruik van e-collars voor de jachtpraktijk.” Overigens valt het gebruik van banden die alleen geluid of trillingen produceren en geen stroomstoten afgeven, niet onder het verbod. Deze kunnen gewoon worden gebruikt.

Urgentie gebruik e-collar
In de aanloop naar deze wetswijziging heeft de Jagersvereniging verschillende keren deelgenomen aan overleggen met het ministerie van LNV om de urgentie van het gebruik van de e-collar te benadrukken. Bij deze gesprekken waren ook vertegenwoordigers van hondenscholen, hondengedragstherapeuten, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, politie en defensie aanwezig.

Daar waar in de overleggen eerst brede overeenstemming bestond over de uitzonderingssituaties – waaronder de jachtpraktijk – veranderde het ministerie in 2019 zonder aankondiging van koers. Zij liet toen weten dat er geen uitzonderingssituatie zou komen voor particulieren, onder wie de jagers en voorjagers.

Huidige uitzonderingssituaties
De enige uitzonderingssituaties die er nu zijn bij het gebruik van apparatuur om stroomstoten af te geven zijn:

  • bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen;
  • bij de uitvoering van de taak van de politie of de politietaken van de Koninklijke marechaussee, voor zover het met dat gebruik beoogde doel dit rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt;
  • het gebruik van elektrische afrastering.

Schouten onvermurwbaar
In september 2020 stelden Von Martels (CDA) en Bisschops (SGP) minister Schouten meerdere kritische vragen rondom het aangekondigde verbod. Ondanks de vragen en de massale reacties uit het veld bleef Schouten bij haar besluit om de e-collar voor particulieren te verbieden. Schimmelpenninck: “Overigens zijn we als Jagersvereniging niet blind voor het gevaar van verkeerd gebruik van de e-collar. Je zou het legaal mogen gebruiken van de e-collar kunnen koppelen aan het met goed gevolg afronden van een verplichte cursus over de correcte omgang met dit apparaat.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en politie zijn de organisaties die het verbod op de e-collar gaan handhaven. Onder dit verbod valt ook het gebruik van halsbanden die elektromagnetische signalen en straling kunnen afgeven.

Nieuwe kans
De Jagersvereniging treedt op korte termijn met minister Staghouwer in contact over het maken van een uitzondering voor het gebruik van de e-collar voor de jachtpraktijk. Schimmelpenninck: “Jagers zijn vrijwillige professionals in het veld. Het is belangrijk dat zij veilig hun werk kunnen doen. Een e-collar kan daar in sommige gevallen bij helpen. Wij zien het aantreden van een nieuwe minister op het ministerie van LNV als een kans om de jachtpraktijk toe te voegen aan het lijstje met uitzonderingen bij het gebruik van de e-collar.”

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws