05:24
21:58
Nachtmodus

Vakblad Natuur Bos en Landschap geheel in teken jacht

Het vakblad Bos Natuur en Landschap staat deze maand geheel in het teken van jacht. Onder gasthoofdredacteurschap van Fabrice Ottburg, teamleider dierecologie aan de Wageningen University, kwam een nummer tot stand over het beheer van wilde dieren in ons land. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het vakblad wordt gelezen door natuurprofessionals.

Een van de artikelen is geschreven door Desiré Karelse van FBE Noord-Holland en Jeroen Hoefnagels, jurist bij de Jagersvereniging. Daar wordt uitgebreid stilgestaan bij de juridische basis van jacht, beheer en schadebestrijding. Hier wordt onder meer ingegaan op de taken, bevoegdheden en processen bij de Faunabeheereenheid en de complexiteit van de regelgeving.

Gebiedscoördinator Fons Mandigers van Natuurmonumenten benadrukt de samenwerking met diverse partijen in het veld en het belang om als natuurbeheerder veel kennis te hebben van jacht en de effecten van bijvoorbeeld populaties wilde zwijnen voor de boeren.

Wim Knol, ecoloog bij de Jagersvereniging, gaat samen met Henk van der Jeugd van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Jeroen Koorevaar, ecoloog bij Adviesbureau ECO Logisch en Adriaan Guldemond van het Centrum voor Landbouw en Milieu in op de effecten van de groei van de ganzenpopulatie. Het stuk bevat een pleidooi voor een ander regime, dat niet meer uitsluitend gericht is op beschermen.

Download het themanummer:

 

  • Delen: