06:27
20:46
Nachtmodus

Uitkomsten behandeling Natuurwet in Tweede Kamer op 25 juni 2015

Vandaag vond de behandeling van het wetsvoorstel inclusief de ingediende wijzigingen door de verschillende partijen plaats in de Tweede Kamer. Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten.

Deze bespreking in de Tweede Kamer vormde de tweede grote mijlpaal in de opmaat naar de nieuwe Natuurwet. De stemming over het wetsvoorstel inclusief de wijzigingsvoorstellen vindt naar verwachting volgende week dinsdag 30 juni plaats. Na de stemming is het proces in de Tweede Kamer afgerond en zal de wet vervolgens door de Eerste Kamer getoetst gaan worden.

Uitkomsten debat – donderdag 25 juni
In het debat van vandaag werd duidelijk, dat de meerderheid van de kamer zich uitspreekt voor het behoud van de wildlijst en tegen extra regelgeving voor de jager in de vorm van afschotplannen. Drie fracties, GroenLinks, SP en PvdD, blijven pleiten voor afschaffing van de jacht.

In de beantwoording van de vragen gaf de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, nogmaals aan dat jacht zal worden ingekaderd door het onderdeel te maken van het Faunabeheerplan en dat maatschappelijke organisaties de mogelijkheid krijgen om mee te praten en mee te beslissen in de Faunabeheereenheden. Daarnaast verplicht de nieuwe wetgeving jagers afschot te registreren en moeten jachthouders lid worden van de plaatselijke WBE. Hiermee kiest de politiek voor echte transparantie achteraf in plaats van schijntransparantie vooraf.

Wanneer deze nieuwe Natuurwet zal worden ingepast in de Omgevingswet zal een evaluatie plaatsvinden van de werkwijze met betrekking tot de jacht, zoals die straks onder de nieuwe Natuurwet zal gaan plaatsvinden.

Natuurmonumenten akkoord met reparatievoorstel VVD en PvdA
Natuurmonumenten heeft vandaag op haar website bekend gemaakt, dat zij zich kan vinden in het reparatievoorstel dat PvdA en VVD op 15 juni jl. hebben ingediend en dat vanochtend nog op een aantal punten werd bijgeschaafd. Natuurmonumenten is de partij die namens natuurorganisaties lobbyt in Den Haag over de nieuwe Natuurwet en in de aanloop naar de wet voortdurend heeft gepleit voor afschaffing van de wildlijst (pagina 23).

Meerderheid Tweede Kamer voor Wet Natuurbescherming

www.tweedekamer.nl
  • Delen:

Gerelateerd nieuws