05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

SJN biedt cursus ‘Beter Ganzenbeheer’ aan

Het aantal ganzen in Nederland is de afgelopen decennia enorm gestegen. Daarmee is ook de tegemoetkoming aan de schade die deze dieren veroorzaken aan met name graslanden toegenomen van 44 naar ruim 55 miljoen euro per jaar. Vanuit de overheid is er mede daarom een sterk groeiende vraag naar het beheer van de ganzenpopulaties. De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) en Reinier Enzerink, deskundige op het gebied van ganzenbeheer in Nederland, hebben de handen ineen geslagen om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor de cursus ‘Beter Ganzenbeheer’.

Enzerink ontwikkelde de cursus anderhalf jaar geleden. Inmiddels hebben zo’n vierhonderd mensen deze gevolgd. In de cursus komen alle aspecten die de jager tegenkomt bij het ganzenbeheer aan de orde. Iedereen die interesse heeft in de veelzijdige uitdaging van het beheer van ganzen kan de cursus volgen – tegen een speciaal gereduceerd tarief – via de SJN. De eerste cursusdag is op 14 september in Biddinghuizen. Andere cursusdata zijn 13 oktober en 9 november. Zie ook: Beter Ganzenbeheer | Stichting Jachtopleidingen Nederland

Waardevolle toevoeging

Het toenemende aantal ganzen in Nederland, vraagt om specifieke aanvullende kennis en vaardigheden van jagers. Tijdens één dagdeel worden alle aspecten die naar voren komen bij verantwoord ganzenbeheer belicht. Dit gaat over het gebruik van lokmiddelen, het plaatsen van een goede lokstal, de aandachtspunten bij het bejagen van de ganzen zelf, het draagvlak bij het publiek, de nazoek met de jachthond en natuurlijk het benutten van het ganzenvlees. De ganzencursus is een waardevolle toevoeging op de bezoeken die jagers regelmatig aan de schietbaan brengen om hun vaardigheden op peil te houden en andere initiatieven die wildbeheereenheden in gang hebben gezet, zoals mentorschapsprojecten.

Noodklok

De Jagersvereniging heeft gisteren een persbericht over de cursus ‘Beter Ganzenbeheer’ naar de media gestuurd. Eerder dit jaar luidden wij al de noodklok als het gaat om ganzenbeheer. Hierbij ging het met name om de onwerkbare regelgeving, de verhoogde druk op de jagers door stijgende schadecijfers en beperkingen die worden opgelegd bij de ganzenjacht, die het beheer onnodig lastig maken.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws