05:22
21:58
Nachtmodus

Raad van State geeft Oldeouwer jager akte terug

Een jager uit Oldeouwer (Friesland) heeft vandaag van de voorzieningenrechter van de Raad van State te horen gekregen dat hij zijn jachtakte (voorlopig) terugkrijgt. Hiermee komt voor nu een einde aan een soap die de gemoederen in Friesland behoorlijk bezighield.

De jager uit Oldeouwer wil graag weer jagen en mag dat nu ook. De voorzieningenrechter maakte dit mogelijk, op basis van de argumenten die namens de jager zijn aangevoerd. De jachtakte van de Fries was eerder ingetrokken, omdat men ervan uitging dat hij een ree zou hebben geschoten binnen een natuurterrein van It Fryske Gea, waar dat niet mocht. De jager ontkende dit, maar werd in eerste instantie niet geloofd door de korpschef van politie en de rechtbank.

Nieuw argument

Deskundigen bevestigden echter zijn verhaal, zodat de rechtbank bij nader inzien vond dat men niet langer van kwade opzet mocht uitgaan. Toch kreeg de jager hierop zijn akte niet terug. Er werd een nieuw argument aangevoerd: de reebok zou op een plek zijn geschoten, waar niet mocht worden gejaagd. Dat zou blijken uit het faunabeheerplan, en de zoneringskaart die van toepassing is op reewildbeheer in de provincie Friesland. Als gevolg daarvan zou de jager misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden als jachtaktehouder.

Geen blaam

De jager, telkens bijgestaan door de juridische afdeling van de Jagersvereniging, gaf aan hiervan redelijkerwijs niet op de hoogte te kunnen zijn, zodat hem geen blaam treft. De voorzieningenrechter stelde de man uit Oldeouwer hierin vandaag in het gelijk.

Voor de volledige uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, klik hier: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@135645/202207448-2-a3/

  • Delen:

Gerelateerd nieuws