05:32
21:39
Nachtmodus

Politiek debat Zwanenburg

Hoofdrol voor de grauwe gans

Het CDA, PvdA, Groen Links en BBB schoven woensdagavond 23 november aan bij het Faunadebat in Zwanenburg. Het debat was door De Jagersvereniging en NOJG gezamenlijk georganiseerd, met als doel de Noord-Hollandse jagers een beter beeld te geven van de kandidaten die zich voor de Provinciale verkiezingen in maart 2023 verkiesbaar stellen.

De afwezigheid van de VVD en D66 in de zaal was een groot gemis en de afgevaardigde van de PvdA gaf aan na zeven jaar in de Provinciale Staten gezeten te hebben, komend jaar over te stappen naar het Waterschap. Niettemin leverde de avond boeiende discussies op aan de hand van verschillende stellingen. Daarnaast gaf de documentaire ‘Dilemma’s in de Nederlandse natuur’ de aanwezige politici een goed beeld van de vraagstukken waar jagers en andere partijen die werkzaam zijn in het buitengebied, mee worstelen.

Emoties

Voor de schadebestrijding van de grauwe gans was een duidelijke hoofdrol weggelegd. De emoties onder de zo’n zeventig jagers in de zaal liepen soms hoog op. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de kennis van de jagers, er is sprake van tegenstrijdige regelgeving tussen de provincies onderling en er is een gebrek aan afzetmogelijkheden van de geschoten wilde dieren. Dit waren thema’s die de gemoederen bezig hielden. Hierbij viel op dat de vertegenwoordigers van de vier partijen af en toe bij de jagers in de zaal te rade moesten gaan bij vragen over wetgeving en verantwoordelijkheid. Alle vier de Statenleden het wel eens: de afstemming tussen de provincies onderling moet en kan beter.

Betalen voor beheer

Onder de partijen bestond ook geen discussie over de noodzaak van populatiebeheer en schadebestrijding. BBB zou het zelfs goed vinden als de jager betaald zou worden, wanneer zij van de FBE de opdracht krijgen om zorg te dragen voor schadebestrijding en populatiebeheer. De op deze avond afwezige VVD heeft dit ook in haar verkiezingsprogramma staan. Het CDA en BBB in de provincie Noord-Holland hebben ook geen bezwaren tegen de benuttingsjacht.

Duurzame benutting

Ook bij de geanimeerde gesprekken in de pauze en na afloop was de grauwe gans niet ver weg. Wild van Wild serveerde ganzenpastrami en ganzenbitterballen. Deze lekkernijen gingen er bij de aanwezigen goed in. In de duurzame benutting van ganzenvlees ligt een mooie uitdaging voor jagers, verwerkers van wild en niet in de laatste plaats ook de politiek.

  • Delen: