05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Werner Nagel

Persbericht – Jagers redden in 2018 272 reekalfjes voor het maaien, een derde overweegt aanschaf drone

Amersfoort – Jagers redden vorig jaar 272 reekalfjes van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging in 2018 onder haar leden heeft gehouden. De periode dat de reegeiten hun jongen werpen in het lange gras valt vaak samen met het maaien van de weilanden. Om te voorkomen dat jonge dieren het slachtoffer worden, zoeken jagers al decennia reekalfjes en andere jonge dieren vlak voor het maaien. Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat een derde van de jagers overweegt een drone aan te schaffen om het zoeken van reekalveren en andere jonge dieren eenvoudiger te maken.

Weidevogels, hazen en andere jonge dieren
Naast reekalfjes vinden de jagers ook andere jonge dieren en nesten. 31% van de respondenten vond nesten of kuikens van akker- en weidevogels, 60% vond jonge hazen en 18% geeft aan ook andere diersoorten gevonden te hebben. Ook deze nesten en dieren werden door de jagers apart gehouden tijdens het maaien.
In totaal doorzochten de jagers 2335 hectare. Dit komt neer op gemiddeld 35 hectare per respondent. Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat respondenten hier 830 uur in hebben geïnvesteerd. Dat is gemiddeld 12 uur per jager. In totaal vulden 67 jagers het formulier in.

Een derde overweegt aanschaf drone
Steeds vaker wordt een drone met een speciale warmtebeeldkijker ingezet om de velden te doorzoeken. De drone vliegt op beperkte hoogte boven het veld, waarbij via een app op een beeldscherm gelijktijdig bekeken kan worden wat de camera waarneemt. De warmtebeeldkijker laat de levende objecten oplichten. Daarmee kan men niet alleen sneller zoeken maar is de kans ook groter dat men de reekalveren of andere jonge dieren vindt. Uit de inventarisatie blijkt dat in 2018 11 van de 67 respondenten een drone gebruikten. 23 jagers overwegen een drone aan te schaffen voor toekomstige zoekacties. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het gebruik van drones om dieren te zoeken voor het maaien van weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar jagers, boeren, weidevogelgroepen en dierenwelzijn bij gebaat zijn.

Samenwerking cruciaal
Jagers pachten een jachtveld voor een langere periode. Dit maakt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de soorten die er leven. Ook is er goed contact met de boeren van wie jagers het jachtrecht pachten of jaagt de boer zelf. De boer laat weten wanneer hij welk weiland gaat maaien. Daarna worden de zoekers gemobiliseerd die het land afzoeken, de jonge dieren apart nemen en wachten tot het maaien voorbij is. Nadat de boer gemaaid heeft, worden de dieren teruggezet. Daarna ontfermt het moederdier zich weer over de jongen.

Inventarisatie
In de zomer van 2018 heeft de Jagersvereniging haar leden gevraagd naar het resultaat van hun zoekacties. Hier hebben 67 jagers op gereageerd. Omdat de Jagersvereniging 21.000 leden heeft, verwacht zij dat het totale aantal nog vele malen hoger ligt.

 

             Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden als PDF

  • Delen:

Meer informatie