05:32
21:39
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Natuurorganisaties willen meer jagen op de vos – Noordhollands Dagblad

Weidevogels, vossen en ganzen zijn geen vrienden. Ook niet in Natura2000-gebieden waar ganzen de weidevogels verdringen en de vos de nesten leeghaalt. Laten we de natuur – met het recht van de sterkste – zijn gang gaan? Of gaan we beheren met geweren?

De verzamelde natuurorganisaties in Noord-Holland willen vossen en ganzen beter kunnen bestrijden om de weidevogels te behouden. In een brief aan de formateurs van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dringen ze aan op ’een helderder natuur en faunabeleid’.

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, IVN en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland willen dat het bestaande ganzenakkoord (over terugdringen van de groeiende ganzenpopulatie) daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarbij is extra inzet als bejagen en eieren prikken nodig.

Naast landbouwschade willen de natuurorganisaties biodiversiteit toevoegen als criterium voor het beheer van zomerganzen, vos en damhert. ,,Het toevoegen van een extra faunatoets aan de Natura 2000 beheerplannen dient het beheer van vos in de weidevogelgebieden weer mogelijk te maken’’, schrijven de natuurbeschermers. Vossen brengen veel schade toe aan weidevogels, terwijl de overheid juist veel geld steekt in maatregelen voor bescherming van de weidevogels.

Versnipperd beleid

Volgens jagers en natuurorganisaties is het beleid om de fauna te beheren te ingewikkeld. De provincie keurt aan de ene kant faunabeheerplannen goed, maar aan de andere kant verstrekt de Regionale Uitvoeringsdienst geen vergunningen om in Natura2000-gebieden de fauna daadwerkelijk te beheren. Natuurorganisaties in Noord-Holland hebben de formateurs van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een brief over de kwestie gestuurd en dringen aan op een helderder natuur- en faunabeleid, waar beheer van vos en gans mogelijk is om de weidevogel te behouden.

Volgens Mike van Leeuwen, regiomanager Flevoland en Noord-Holland van de Koninklijk Nederlandse Jagersvereniging, zijn veel Natura 2000-gebieden letterlijk een broedplaats geworden voor diersoorten die schade aanrichten aan andere natuur. ,,Wij vinden dat je ook daar moet beheren. Enerzijds uit goed nabuurschap, anderzijds om de biodiversiteit te verbeteren en te handhaven. Wij staan daarin zeker niet alleen; terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en boeren vinden ook dat er beter beheerd moet kunnen worden’’, aldus Van Leeuwen.
Hij vervolgt: ,,Jagers en terreinbeheerders doen hun best om de grutto en de roerdomp te beschermen, maar de afgelopen twee jaar is het wederom moeilijker geworden om effectief de vos te bejagen. De vos is een prachtig dier en hoort hier ook thuis, maar we hebben veel vossen in onze provincie en het dier richt veel schade aan onder de weidevogels en ander kleinwild. We willen toch een mooi en natuurlijk Noord-Hollands weidelandschap?’’

(…)

Lees het hele bericht op Noordhollands Dagblad.nl

noordhollandsdagblad.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items