05:33
21:38
Nachtmodus

Motie jachtverbod verworpen

Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over een motie van de Partij voor de Dieren ‘over een jachtverbod instellen zolang het vogelgriepvirus rondgaat’. Deze motie is met een ruime meerderheid verworpen.

Er is door de Jagersvereniging actief contact gezocht en informatie gedeeld met Kamerleden, die tot de conclusie kwamen dat de motie niet zou bijdragen aan een oplossing en juist meer problemen zou creëren. Het beleid rondom vogelgriep is recent nog aangepast, wat ook de reden was dat minister Adema de motie ontraadde: “ (…) over het instellen van een jachtverbod. Op dit moment is dat niet zinvol en het is disproportioneel, want er vinden heel veel andere activiteiten plaats in gebieden waar zich wilde vogels bevinden. De consequenties voor provincies zouden zijn dat ook andere zaken die van belang zijn, niet kunnen worden uitgevoerd door het jachtverbod. Ik ontraad de motie dus.”

  • Delen: