05:23
21:58
Nachtmodus

Jagersvereniging Limburg overhandigt aanbevelingen voor bejaging van wilde zwijnen aan de gedeputeerde

In 2017 hebben GS Limburg subsidie verleend aan de gezamenlijke wildbeheereenheden (WBE’s) in Limburg voor een project met als doel de populatiereductie van het wilde zwijn in Limburg efficiënter uit te kunnen voeren. Het project is aangestuurd door de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL). In het 1e deel van het project zijn alle WBE’s een op een in opdracht van de SSWL geïnterviewd. Onderstaande aanbevelingen zijn een compilatie van de door de WBE’s aangedragen ervaringen en verbetervoorstellen.

De aanpak van het project en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen worden door het provinciebestuur van de Jagersvereniging namens de WBE’s aangeboden en besproken met GS. Daarna worden deze ook gepresenteerd aan de overige partners in de Faunabeheereenheid (FBE) Limburg met de bedoeling dat alle in de FBE samenwerkende partijen zich committeren aan de aanbevelingen van de SSWL die uit deze inventarisatie voortkomen en door de provinciale afdeling van de Jagersvereniging zijn overgenomen.

Van links naar rechts Hubert Stassen ( SSWL), Hubert Mackus (Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten) en Wim Grave (Voorzitter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Limburg)

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items